การโอนรถยนต์ โอนรถมอเตอร์ไซค์ ราคาเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ปี 2561

by | Aug 24, 2017 | บทความรถยนต์ | 0 comments

 แการโอนรถ

การโอนรถยนต์ โอนรถมอเตอร์ไซค์ โอนรถข้ามจังหวัด ถ่ายกรรมสิทธ์จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง

คือ การโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์จากเจ้าของคนเก่าไปยังเจ้าของคนใหม่ โดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นในกรณีซื้อขาย การเปลี่ยนความเป็นเจ้าของ

การโอนรถ เราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราแจ้งต่อนายทะเบียน ที่กรมขนส่งทางบก ในกรณีโอนกรรมสิทธิ์ในรถและเป็นรถที่จดทะเบียนแล้วอย่างเดียว

ในส่วนของการโอนสิทธิ์ในการครอบครองรถยนต์ เช่น การเปลี่ยนชื่อของผู้เช่าซื้อ ไม่นับว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์และไม่ต้องแจ้งโอนต่อนายทะเบียน เพราะถือว่ายังไม่ได้เป็นเจ้าของจะเป็นก็ต่อเมื่อผ่อนชำระหมดแล้วเท่านั้น

การโอนรถยนต์ ราคาเท่าไหร่

ค่าโอนทะเบียนรถ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือค่าโอนรถจักรยานยนต์ 2561 มีดังนี้

 • ค่าคำขอ 5บาท
 • ค่าธรรมเนียมโอน 100บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ 500 บาทต่อราคาประเมินรถทุก 100,000 บาท เช่น หากเจ้าหน้าที่ประเมินราคารถยนต์ที่ 200,000บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ก็จะเท่ากับ 1,000บาท
 • ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200บาท (หากจะเปลี่ยน)
 • ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100บาท (กรณีเล่มทะเบียนขาด เก่า หรือ ชำรุด)

โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารการโอนรถ ไม่ว่าจะเป็น เอกสารโอนรถยนต์ หรือ การโอนรถมอเตอร์ไซค์ จะใช้เอกสารตามหัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารการโอนรถ

การโอนรถยนต์

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://pantip.com/topic/34753639

 • ภาพถ่ายบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านของผู้โอน และผู้โอน
 • เอกสารการโอนรถ
 • สัญญาซื้อขายรถยนต์ หรือ ใบเสร็จรับเงิน
 • เล่มทะเบียนรถยนต์

ในกรณีที่เจ้าของรถยนต์เดิมเสียชีวิตให้เรานำใบมรณะของเจ้าของรถยนต์มาด้วย

ถ้าหากเล่มทะเบียนรถหายก็ไม่ต้องกลัวนะครับทำตามนี้รับรองวันเดียวจบ > เล่มทะเบียนรถหาย ทำอย่างไร

ถ้าบัตรประชาชนยังหายด้วยก็ไม่ต้องกังวลครับบทความนี้ช่วยได้ > ทำบัตรประชาชนใหม่ ง่ายนิดเดียว ปี 2561

การโอนรถยนต์

การโอนรถยนต์ เราจะต้องนำรถยนต์ไปยื่นเรื่องติดต่อที่กรมขนส่งทางบก

สำหรับ การโอนรถยนต์ ผู้โอนและผู้รับโอนรถยนต์จะต้องบอกกับนายทะเบียนภายใน 15 วัน รับจากวันที่โอนรถยนต์กันจริง

ถ้าซื้อขายกันแล้วไม่บอกนายทะเบียนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียม

ในกรณีที่ยังไม่หมดสัญญาประกันภัยรถยนต์ ความคุ้มครองจะดำเนินต่อไป สามารถใช้ได้ต่อเนื่องจนถึงเวลาวันที่ครบกำหนด วันสิ้นสุดสัญญากรมธรรม์ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของก็ตาม

แต่มีเงื่อนไขว่าเจ้าของรถจะต้องแจ้งบริษัทประกันภัยรถยนต์ ให้ทราบด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของรถยนต์ บริษัทประกันภัยรถยนต์ จะได้เปลี่ยนชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ให้ถูกต้องตามชื่อผู้ขับขี่ใหม่ ถ้าเราไม่แจ้งผู้ขับขี่เราจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกเอง

ขั้นตอนการโอนรถ

1.ให้เรายื่นเรื่องติดต่อกับเจ้าหน้าส่วนงานทะเบียนที่กรอกแบบคำขอและรับโอนรถยนต์

2.ยื่นเอกสารที่ส่วนงานทะเบียน และเราต้องนำรถยนต์เข้าตรวจสอบสภาพ

3.หลังจากผ่านขั้นตอนของการชำระเงินธรรมเนียมและจ่ายภาษีรถยนต์

4.หลังจากนั้นเราก็รอใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยทุกขั้นตอน

ขั้นตอนในการทำเรื่องปกติจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

นอกจากการโอนรถแบบทางการแล้วก็ยังมีการโอนรถอีกรูปแบบนึงครับ

ที่เราเรียกกันว่า การโอนลอย จะไม่ค่อยยุ่งยากนัก

เพื่อน ๆ คนไหนชอบแบบรวดเร็ว ประหยัดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี้ >> การโอนลอย ทำอย่างไรแล้วมีเอกสารอะไรบ้าง

หลังจากอ่าน วิธีโอนรถยนต์ สามารถดูขั้นตอนการโอนรถแบบจริง ๆ กันได้ด้านล่างนี้ครับ

โอนรถมอเตอร์ไซค์

เอกสารโอนรถมอเตอร์ไซค์ ที่เพื่อน ๆ จำเป็นต้องใช้มีดังนี้

 • ใบโอนลอย
 • ใบมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเก่า เซ็นสำเนาถูกต้องด้วย
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของใหม่ เซ็นสำเนาถูกต้องด้วย
 • เล่มเขียวตัวจริง พร้อมเซ็นในหน้าเจ้าของเดิม

ขั้นตอนการโอนรถมอเตอร์ไซค์

 • เตรียม เอกสารโอนรถจักรยานยนต์ ให้พร้อม
 • เข้าตรวจสภาพรถก่อนด้วยนะครับ ก่อนทำเรื่อง โอนรถมอเตอร์ไซค์
 • ไปยังสำนักงานขนส่งที่เจ้าของรถเดิมทำ
 • ไปหาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่จะจัดการเอกสารให้เรา เสียค่าอากรแสตมป์ 10บาท แล้วเราจะได้เลขบัตรคิว
 • พอถึงคิวก็ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ พร้อมจ่ายค่าโอน 280บาท (ราคาอยู่ที่ตอนตรวจสภาพรถ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจะเป็นคนประเมิน)

การโอนรถมอเตอร์ไซค์ไม่ยุ่งยากเลยครับ เพียงเท่านี้รถก็จะเป็นชื่อของเราแล้ว

โอนรถยนต์ข้ามจังหวัด โอนรถมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัด

 • ให้เราไปที่ขนส่งจังหวัดที่ต้องโอนชื่อไป
 • เตรียมเอกสารให้พร้อม
 • ติดต่อดำเนินเรื่องที่กรมขนส่ง
 • พอเราไปถึงขนส่งอย่างแรกเลยคือเราจะต้องนำรถไปตรวจสภาพก่อนเพื่อประเมินราคา และก็ตรวจหมายเลขตัวเครื่อง หมายเลขตัวถัง
 • หลังจากนั้นเราจะต้องรอประมาณ 3 วัน เพื่อรอเรื่องโอนอีกจังหวัด
 • หลังจากนั้นทำเรื่องโอน จ่ายเงิน รับป้ายใหม่บางทีก็ได้เลย บางทีก็ต้องรอประมาณ 15 วัน
 • ราคาที่จะต้องจ่ายใน การโอนรถยนต์ ข้ามจังหวัดราคาประเมินรถ 100,000บาท เท่ากับ  500บาท
 • ทั้งหมดค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 2000บาท ทำเรื่อง ตรวจสภาพ และทำเรื่องโอน ประมาณครึ่งวันก็เสร็จแล้วครับ

เอกสารโอนข้ามจังหวัด

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน ทั้งของเจ้าของเดิมและเจ้าของใหม่
 • สัญญาซื้อขาย (เห็นบางที่ก็ไม่ต้องใช้ครับ)

การโอนรถ ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะมีใครรู้กันสักเท่าไรนัก

เพื่อน ๆ ควรที่จะอ่านรายละเอียดให้ดี ๆ ก่อนจะเดินทางทำเรื่อง โอนรถยนต์ โอนรถมอเตอร์ไซค์

สุดท้ายผมก็หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับประชาชนทุกครับ ขอบคุณที่ติดตามจนจบ

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.easyinsure.co.th/news/?p=2974 และ https://ritzcarrental.com

Shares
Share This