นายหน้าประกันวินาศภัย สร้างรายได้เสริม อยากเป็นต้องรู้อะไรบ้าง ?

by | Mar 6, 2019 | insurance

นายหน้าประกันวินาศภัย

นายหน้าประกันวินาศภัย เป็นอาชีพเสริมที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถทำได้หากได้รับอนุญาติจาก สำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัย มีหลายคนที่อยากจะเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดี ด้วยเหตุนี้เองผมจึงอยากจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับพื้นฐานของนายหน้าประกันวินาศภัย ว่าก่อนจะเป็นนั้นจะต้องรู้อะไรบ้างแบบสรุป เพราะข้อมูลจากหลาย ๆ ที่ก็มีแต่ศัพท์ประกันภัยยาก ๆ หมดเลย หลายคนอ่านแล้วไม่เข้าใจ ก็จะเข้าใจเกี่ยวกับนายหน้าประกันวินาศภัยมากขึ้นแน่นอนที่นี้

นายหน้าประกันวินาศภัย คือะไร

ผมขอแยกคำว่า นายหน้าประกันวินาศภัย ออกเป็น 2 คำ นั้นคือ นายหน้าประกันภัย และ ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันภัย คือบุคคลหรือนิติบุคลที่สามารถขายกรมธรรม์ได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นของบริษัทประกันภัยที่ไหนเพื่อให้มีข้อมูลกรมธรรม์ให้ประชาชนได้เลือกให้ตรงต่อความต้องการมากที่สุด โดยนายหน้าประกันภัยไม่ต้องดูแลลูกค้าต่อเพราะบริษัทประกันภัยจะดูแลต่อให้ ได้รายรับจากค่าคอมมิชชั่นที่ขายกรมธรรม์ให้กับบริษัทประกันภัย ในกรณีเป็น “นายหน้าประกันภัย” ไม่สามารถที่จะเป็น “ตัวแทนประกันภัย” ได้ เพราะกฎหมายระบุเอาไว้ว่าจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ประกันวินาศภัย คือความคุ้มครองค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน โดยจะคิดเป็นรูปแบบเงิน ในกรณีชดเชยจะให้เงินชดเชยไม่เกินค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ยกตัวอย่างเช่น นอกจากที่กล่าวข้างต้นยังมีการประกันวินาศภัยอีกหลากหลายแบบ ความหมายของ นายหน้าประกันวินาศภัย จึงสามารถสรุป สั้น ๆ ได้ดังนี้ “ผู้ที่สามารถขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยได้อย่างอิสระ”

ขั้นตอนการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

1. สมัครสอบเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/ และไปสมัครสอบที่ สำนักงาน คปภ โดยสามารถเข้าเว็บไซต์ของเขาได้ในชื่อ http://www.oic.or.th/th/home 2. ยื่นเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยกับบริษัทประกันภัยที่ต้องการเพื่อให้ได้ข้อมูลกรมธรรม์จากบริษัทประกันภัย หากเป็นนายหน้าประกันภัยสามารถขอได้หลายที่ การสมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย เป็นเรื่องที่ใครหลายคนนั้นให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะประชาชนส่วนใหญ่เขาเห็นถึงความจำเป็นกันมากยิ่งขึ้นวันนี้ไม่เกิดอุบัติเหตุแต่วันข้างหน้าจะรู้ได้ยังว่าจะไม่เกิดขึ้น แม้เราไม่ทำให้เกิดแต่คนอื่นอาจจะทำก็ได้ คำถามยอดฮิตนายหน้าประกันวินาศภัย สุดท้ายขอฝากคำถามที่ใครหลายคนชอบถามกันมากที่สุดครับ นั้นคือ หากใบอนุญาตินายหน้าประกันวินาศภัยหมดอายุ จำเป็นต้องสอบใหม่เลยไหม ? คำตอบคือไม่ต้องครับ หากใบอนุญาติเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยหมดอายุไม่ต้องสอบใหม่ เพียงแค่เข้ารับการอบรมให้ครบชั่วโมงก็สามารถต่อได้ทันที่แต่ถ้าไม่ครบก็จะไม่สามารถขอต่ออายุใบอนุญาติเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้รวมถึงตัวแทนประกันภัยก็เช่นกัน
Shares
Share This