ไฟไหม้รถ ประกันชั้น 1 จ่ายไหม

ไฟไหม้รถ ประกันชั้น 1 จ่ายไหม

ในกรณี เหตุ ไฟไหม้รถ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถนั้น ต้องไม่ใช่เรื่องเล็ก แน่ๆ เพราะ ถ้าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมา  อาจทำให้รถยนต์ของเรา เสียหายจนไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ อีก แล้ว ไฟไหม้รถ ประกันชั้น 1 จ่ายไหม ละ ? มาดูกัน

ถ้าเราทำ ประกันชั้น 1 ก็หายห่วงจ่ายแน่นอนในกรณี ไฟไหม้รถ


แต่ว่าประกันจะดูตาม 2 กรณี ดังนี้

  • กรณีที่ 1 | รถยนต์เสียหายโดยสิ้นเชิง

หมายถึง กรณี ไฟไหม้รถ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก จนไม่อาจซ่อมเป็น สภาพเดิมได้ หรือ เสียหายมากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในตลาดรวม ณ เวลาเกิดเหตุ  ในกรณีที่ผู้เอาประกันทำ ประกันชั้น 1 ก็จะได้ รับค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกัน ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หากว่าทุนประกันภัย ของผู้เอาประกันต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่ บริษัทประกันทันที เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกินกว่าทุนประกัน ซึ่งถือว่าการคุ้มครองรถยนต์คันเอาประกันถือเป็นอันสิ้นสุด

  • กรณีที่ 2 | รถยนต์ได้รับความเสียหายบางส่วน เราอาจจะต้อง ตกลง กับ บริษัทประกัน ให้มีการดำเนินเรื่องการซ่อมแซมรถ หรือทำการเปลี่ยนรถยนต์ที่มีสภาพใกล้เคียง หรือ มีมูลค่าใกล้เคียงกัน รวมถึง อุปกรณ์ของรถยนต์ หรือ จะเป็น เงินชดเชเพื่อทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น

หลังจากได้อ่านบทความ เพื่อนๆก็คงหายสงสัยแล้วว่าถ้า ไฟไหม้รถ ประกันชั้น 1 จ่ายไหม 

สรุปคือ จ่ายแน่นอนครับ ไม่ว่าการเกิด ไฟไหม้รถ จะเกิดจาก สาเหตุ ความไม่สมประกอบของรถ การชำรุดของอะไหล่ การสึกหรอ หรือ เหตุอื่นๆ ที่ถือเป็นการเสียหายจากรถยนต์ที่เกิดการไฟไหม้รถ เราจะได้รับ ค่า สินไหมทดแทน ใน กรณี ไฟไหม้รถ อย่างแน่นอน ทาง บริษัทประกันจะเข้ามารับผิดชอบตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ใน กรมธรรม์ประกันภัย

แต่ว่าก็มีข้อยกเว้น บางกรณี ที่ ไฟไหม้รถ แล้ว บริษัทประกันไม่จ่าย ค่าสินไหมทดแทนให้

เช่น เกิดจากภาวะ สงครามกลางเมือง เป็นต้น
  • แต่ว่าหากรถยนต์ของเรานั้น ติดแก๊ส แต่ว่าไม่ได้แจ้งกับทาง บริษัทประกัน เราอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครองในส่วนของ อุปกรณ์ถังแก๊สนะ สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี้ | ติดแก๊ส ngv lpg ต้องแจ้ง บริษัทประกันรถยนต์ รึเปล่า
Shares
Share This