เบอร์ฉุกเฉิน

เบอร์ฉุกเฉิน

เบอร์ฉุกเฉิน หรือ เบอร์สายด่วน ทุกคนควรที่จะมีติดเอาไว้หรือต้องจำกันให้ได้สักเบอร์หนึ่ง เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า อุบัติเหตุนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และตอนไหน เราจึงต้องเตรียมรับมือกับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกันทุกเมื่อ หากเกิดเหตุขึ้นกับเราขึ้นมาถ้าเป็นเราคนเดียวก็คงจะรับมือกับเหตุการณ์เหล่านั้นคนเดียวไม่ได้ เราจึงต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ทีให้การช่วยเหลือเราไม่ให้เหตุการ์ณที่เกิดขึ้นลุมลามไปจนเดือดร้อนคนอื่นๆรอบๆตัว ในวันนี้เรา prakanmart.net ก็ได้ รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน เบอร์สายด่วนเอาไว้ให้แล้ว ตามนี้เลยครับ

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด โทร. 191
แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน โทร. 199
ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร. 1192
กองปราบปราม โทร. 1195
อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ โทร. 1196
สายด่วนกรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน้ำ โทร. 1199
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  โทร. 02-241-2051
กรมควบคุมมลพิษ โทร. 1650
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร. 02-298-2387, 086-130-2386
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784

สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน/กู้ชีพ/กู้ภัย

ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย โทร. 1300
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร. 1554
ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร โทร. 1555
ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 192


สายด่วนบริการทางการแพทย์

สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์ โทร. 1165
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1330
ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 1367
สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 1556
สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โทร. 02-251-0385, 02-251-0582, 02-252-6913
สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร. 1666
สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1667

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129
การประปานครหลวง โทร. 1125
การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662
ชลประทานบริการประชาชน โทร. 1460

สายด่วนติดต่อหน่วยงานราชการ

ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
วุฒิสภา โทร. 1102
กรมศุลกากร โทร. 1164
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร. 1166
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทร. 1171
ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182
สายด่วนประกันภัย โทร. 1186
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 1362
สายด่วนศาลปกครอง โทร. 1355
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โทร. 02-547-1806
กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385
สำนักงานประกันสังคม โทร. 1506
กรมการปกครอง สำนักทะเบียนราษฎร์ โทร. 1548
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567
กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 1579
กระทรวงพลังงาน โทร. 02-129-3344
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน โทร. 02-140-7000
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672
ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา โทร. 1676
กรมการจัดหางาน โทร. 1694
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง โทร. 1689
กรมสรรพสามิต โทร. 1713
กระทรวงวัฒนธรรม โทร. 1765

สายด่วนติดต่อธนาคาร/สถาบันการเงิน

ธนาคารออมสิน โทร. 1115, 02-299-8000
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 1357, 02-265-3000
ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333, 02-645-5555
ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572
ธนาคารทหารไทย โทร. 1558
ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 1588
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) โทร. 1595
ธนาคารธนชาต โทร. 1770
ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โทร. 02-626-7777
ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02-645-9000
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555


สายด่วนสอบถามข้อมูลการขนส่ง

ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร โทร. 1197
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1348
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน) โทร. 1543
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543
กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584
ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร. 1126
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร. 1318
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย โทร. 02-545-3321
สำรองที่นั่ง การบินไทย โทร. 02-288-7000 (สำนักงานสีลม), 02-356-1111(สำนักงานหลานหลวง-ในประเทศ), 02-545-3691 (สำนักงานวิภาวดีฯ-ต่างประเทศ)
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร. 1771
สหกรณ์แท็กซี่สยาม  โทร. 1661
TAXI-RADIO โทร. 1681
แอร์พอร์ต ลิงค์ โทร. 02-131-5700 ต่อ 1301
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 02-132-1888
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. 02-269-3191, 02-269-3199
แผนกสื่อสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. 02-269-3481, 02-269-3484
กรมการบินพลเรือน โทร. 02-286-0506, 02-286-0594
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 02-621-8701
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT รถไฟใต้ดิน) โทร. 02-624-5200

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามบริการโทรคมนาคม

TOT โทร. 1100
AIS โทร. 1175
TRUE โทร. 1331
DTAC โทร. 1678

สายด่วนบริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์

บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ BUG โทร. 1113
บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์  TOT โทร. 1133
บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง  โทร. 1188

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ

สอบถามเวลามาตรฐานประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โทร. 02-577-5100
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร. 1545
สถานีวิทยุ จส.100 โทร. *1808 (ฟรี) หรือ 1137 (มีค่าบริการ)
สถานีวิทยุ สวพ.91 โทร. 1644
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน โทร. 1677
สมาคมเสริมสร้างครอบครัว โทร. 1761
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี โทร. 1192
ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร. 1359

เป็นยังไงครับคราวนี้ก็รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่า เบอร์ฉุกเฉิน จากหน่วยงานต่างๆ มีเบอร์โทรอะไรกันบ้าง อย่าลืม Save เก็บไว้กันนะครับ เพราะอุบัติเเหตุนั้นสามารถเกิดได้ทุกเวลา

บทความเพิ่มเติม

ไฟหน้ารถยนต์ แบบไหนโดนใจเหมาะกับรถเรามากที่สุด

เขียนบทความโดย

prakanmart.net

Shares
Share This