เทเวศประกันภัย

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) กับการสร้าง Brand Attributes 4 ประการ

เทเวศประกันภัย

บริษัท เทเวศประกันภัย เป็นหนึ่งในบริษัทที่บริหารจัดการโดยคนไทยซึ่งบริษัทแห่งนี้ได้เริ่มธุรกิจเมื่อปีพ.ศ 2490 ซึ่งบริษัทแห่งนี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหน่วยงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หากเปรียบเทียบในความรู้สึกของผู้ใช้บริการ จะพบว่าสามารถสร้างความสนใจในความมั่นคงขององค์กร และรู้สึกถึงความใกล้ชิดว่าเป็นบริษัทที่บริหารจัดการโดยคนไทยเพื่อคนไทย รูปแบบนโยบาย จึงเข้าถึงความต้องการของคนไทย จึงไม่แปลกใจที่บริษัทแห่งนี้ตอบโจทย์ความต้องการและมีกลุ่มผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องด้วย ซึ่งหนึ่งในเคล็ดลับที่ทำให้ทางบริษัทประสบความสำเร็จคือ หลัก Brand Attributes 4 ประการ

เทเวศประกันภัย ถือเป็นบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพด้านธุรกิจประกันภัย ซึ่งหนึ่งในบริการที่มีชื่อเสียงของทางบริษัทและถูกใจผู้ทำประกันมาก ก็คือบริการประกันรถยนต์ โดยมีอัตราผู้สนใจทำประกันเลือกบริษัทแห่งนี้เพิ่มสูงทุกเดือน ด้วยความโดดเด่นของข้อมูลบริษัทอู่ซ่อมรถในเครือ ที่ครอบคลุมทุกจังหวัด แถมยังมีรายละเอียดให้เช็คในทุกจุดของอำเภอ จึงเป็นการกระจายการให้บริการที่เข้าถึงผู้ใช้รถ เพื่อความสะดวกในการส่งเรื่องเคลมประกัน จึงทำให้บริษัทแห่งนี้ได้รับความไว้วางใจในการทำประกันรถยนต์ และสิ่งหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับทำให้บริษัทประสบความสำเร็จคือ Brand Attributes 4 ประการ

1. Customer centric

Customer centric คือการให้ความสำคัญแก่ลูกค้า โดยถือว่าลูกค้าคือหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจ จะเห็นได้จากการบริการหลังการขายที่บริษัทเน้นดูแลเป็นพิเศษ เพื่อสร้างความประทับใจและพยายามแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ให้ลูกค้าอย่างดีที่สุด

2. Dignified

Dignified (คงไว้ด้วยเกียรติคุณ) หากย้อนดูประวัติของทางบริษัท คุณจะพบว่ามีประวัติที่ยาวนานด้านการทำธุรกิจแบบมีหลักธรรมาภิบาล เน้นความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมกับให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด อีกทั้งยังร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสังคม จึงทำให้บริษัทเข้าใจกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี

3. Masterly

Masterly (รอบรู้เชี่ยวชาญ) ทางบริษัทดำเนินธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป จะเห็นได้จากการขยายส่วนการประกันภัยออกตามความชำนาญ และขยายการรับทำประกันในแต่ละส่วนจนครอบคลุมทุกรูปแบบ สามารถบ่งบอกได้ว่าทางบริษัทเน้นให้การดูแลบริการจนมีความเข้าใจ แล้วจึงขยายความดูแลในส่วนอื่นแบบไม่เร่งรีบ

4. Assuring

Assuring (สืบสานความเชื่อมั่น) ทางบริษัทมีการยึดมั่นในแนวทางบริหารเน้นความสุจริตโปร่งใสพร้อมทั้งการต่อต้านคอร์รัปชั่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงทำให้กลุ่มผู้เอาประกันภัย เลือกบริษัทแห่งนี้ ต่างให้ความเชื่อมั่นในการบริการที่เน้นดูแลลูกค้าเป็นพิเศษ จนสร้างความไว้วางใจในการต่อประกันกับทางบริษัททุกปี

บริษัทเทเวศประกันภัย ตั้งมั่นอยู่ในพันธกิจของทางบริษัท จนสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ทำประกัน มีผลงานโดนเด่น ส่งผลทำให้ในแต่ละปีมีอัตราการต่ออายุประกันรถยนต์กับทางบริษัทเกือบ 100% เพราะการดูแลที่ครบวงจรและใส่ใจในทุกรายละเอียด เข้าถึงและเข้าใจกลุ่มผู้ทำประกันอย่างแท้จริง ทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง และมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี จนวันนี้เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ก้าวมาสู่ผู้ให้บริการประกันอันดับต้นๆของเมืองไทย

Shares
Share This