วิธีคำนวณเบี้ยประกันรถยนต์

วิธีคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์

ในยุคปัจจุบันเราสามารถ คำนวณค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ได้ง่ายๆผ่าน คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ แม้แต่การเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ก็ยังสามารถทำได้ง่ายๆ มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และสามารถเลือกควาามคุ้มครองที่เราต้องการมากที่สุดได้ด้วย

การประเมินอัตราค่าเบี้ยประกัน เป็นผลจากการวิเคราะห์สถิติที่เกี่ยวข้องกับวินาศภัย โดยคิดวิเคราะห์จากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องตั้งแต่อดีตและคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต การวิเคราะห์แบบนี้เรียกว่า คณิตศาสตร์ประกันภัย (actuarial science) มีองค์ประกอบ 2 อย่างคือ

พฤติกรรมคนใช้รถ : ราคาเบี้ยประกันรถยนต์จะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับ พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนและความซื่อสัตย์ในการเคลมประกันของผู้ทำประกันเอง

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง : วิธีลดเบี้ยประกันรถยนต์
จำนวนเงินเอาประกันและมูลค่าตลาดของรถยนต์ที่เลือกซื้อรถ : สามารถสรุปย่อๆได้ดังนี้

การคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์

เครื่องยนต์ – เครื่องยิ่งแรง เบี้ยประกันภัยก็จะแพงตามไปด้วย เหมือนกับมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

ปีที่ผลิต – รถยิ่งเก่า ประกันภัยรถยนต์ก็ยิ่งถูก บางบริษัทประกัน อาจจะไม่รับทำเลยก็เป็นได้

รุ่นรถยนต์ – ยิ่งเป็นรถ แพงๆ ค่าประกันภัยรถยนต์ ก็จะแพงตามไปด้วย แต่ถ้าเป็นรถยนต์ที่ราคาในท้องตลาดต่ำ

อยากได้เบี้ยประกันภัยรถยนต์ถูกๆ ทำยังไง

เราสามารถนำข้อมูลผู้ขับขี่ไปขอลดค่าเบี้ยประกันได้ และใช้สถิติมาคำนวณเบี้ยประกันรถยนต์ ข้อมูลที่ใช้มีดังนี้

อายุ | ยิ่งอายุมากก็ยิ่งได้รับค่าเบี้ยประกันถูกลงมาก เพราะบริษัทประกันจะมองว่ายิ่ง ผู้ขับขี่ มีอายุมากขึ้นก็จะมีประสบการณ์การขับขี่มากขึ้น

สถานะการสมรส | ผู้ที่มีครอบครัวแล้วจากสถิติพบว่ามีแนวโน้มขับขี่ปลอดภัยกว่าผู้ที่ยังไม่มีครอบครัว

การใช้รถ |  ผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวและขับไปกลับที่ทำงาน มีความเสี่ยงต่ำกว่าผู้ที่ใช้รถระหว่างการทำงานหรือใช้ในการพาณิชย์

ประวัติการเคลม | ผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย หรือ นำรถเข้าเคลมบ่อย ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ก็จะสูงกว่า ผู้ที่ไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุ หรืออาจจะถูกปฏิเสธ

การเลือกซื้อความคุ้มครองที่ตรงกับตัวเอง

การเลือกความคุ้มครองที่เหมาะกับความเสี่ยงของตัวเองก็สามารถทำให้ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ถูกลง ถ้าเรามีความเสี่ยงน้อยเราก็อาจเลือกความคุ้มครองที่ค่าเบี้ยไม่สูงมากนะ ก็สามารถช่วยเราบริหารเงินได้ดีที่เดียว

เขียนบทความโดย : prakanmart.net

Shares
Share This