รถป้ายแดง

ขอบคุณรูปภาพจาก | finance.rabbit

รถป้ายแดง

รถป้ายแดง หรือ ป้ายแดง หลายๆคนทีได้มานั้นคงจะไม่อยากเปลี่ยนเป็นป้ายขาวกันเลย เนื่องจากว่ารถของเรามันก็จะดูใหม่หน่อยๆ ตอนผมขับป้ายแดงครั้งแรกขอบอกเลยครับ ภูมิใจสุดๆ แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราทำแบบนั้นไม่ได้ครับ เพราะว่า ป้ายทะเบียนแดง นั้นเป็นป้ายทะเบียนที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฏหมายแต่เราสามารถนำรถมาใช้ได้ชั่วคราวเท่านั้น ระหว่างรอจดทะเบียน จึงต้องมีกฏหมายออกมากำหนดให้รถป้ายแดงนั้นสามารถใช้ได้ชั่วคราวเท่านั้น รายละเอียดมีอะไรบ้างติดตามได้ด้านล่างเลยครับ

ป้ายแดง คืออะไร

ป้ายแดง คือ แผ่นป้ายทะเบียนรถ ที่ยังไม่ได้รับรองการจดทะเบียนตามกฏหมาย และอยู่ในช่วงที่เจ้าของรถยนต์คันนั้นกำลังอยู่ในช่วงที่จะขอจดทะเบียนอยู่ ที่ส่วนของราชการนั้นออกมาให้ทดแทนระหว่างรอป้ายทะเบียนสีขาว เหตุที่ราชการต้องออกกฏหมายมานั้นก็เพื่อ ควบคุมให้รถยนต์ที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนนั้นใช้งานบนท้องถนนได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจาก ป้ายแดงนั้นสามารถ เลี่ยงภาษีประจำปี หรือ พรบ ได้ เพราะยังไม่ได้ทำการจดทะเบียนรถ การขับขี่รถยนต์ป้ายแดงนั้นจะต้องทำตามกฏหมายที่กำหนดไว้ หากละเมิดก็จะมีโทษปรับได้

บทความอื่นที่น่าสนใจ : ภาษีรถยนต์


กฏหมายรถป้ายแดง 2560

พรบ ป้ายแดง

พระราชบัญญัติจราจร หรือ พรบ. กำหนดไว้ว่ารถใหม่ สามารถใส่ป้ายทะเบียนสีแดงได้เพียง 30 วัน และ มีโทษจากการใช้ป้ายแดงเกินระยะเวลาที่กำหนด อยู่ที่ 10,000 บาท

สมุดคุมป้ายแดง

ในตอนที่เราซื้อรถยนต์ใหม่นั้นนอกจากจะได้รับป้ายแดงมาใช้แล้ว เรายังได้ สมุดคุมป้ายแดง หรือ สมุดบันทึก คู่มือทะเบียนรถยนต์ มาด้วย ซึ่งสมุดเล่มนี้มีความสำคัญมาก เนื่องจาก กฏหมายจราจรมาตรา 25 ในการขับรถยถนต์มาตรา 27 ระบุไว้ว่าผู้ขับขี่รถป้ายแดง จะต้องบันทึกรายการใช้รถลงในสมุด คู่มือเสมอ โดยเราจะต้องบันทึกตามรายละเอียดดังนี้

  • ชื่อรถยนต์ หมายเลขตัวรถ หมายเลขเครื่องยนต์ของรถ
  • ความประสงค์ในการขับรถยนต์
  • วัน เดือน ปี และ ควรระบุระยะเวลาที่เรานำรถออกไปใช้ จนถึงระยะเวลาที่รถถึงจุดหมายปลายทาง
  • ชื่อ นามสกุล ผู้ขับ

สมุดคุมป้ายแดง หาย

หากว่าเราทำสมุดคุมป้ายแดงหาย เราสามารถดำเนินการขอใหม่ได้ที่กรมขนส่ง ส่วนใครที่มักจะลืมลงบันทึกการใช้งาน รถ หากเราขับรถเราแล้วเจอตำรวจเรียกสอบถามหา สมุดคุมป้ายแดง แล้วพบว่าไม่มีการบันทึกก็จะมีโทษฐานความผิดไม่ลงบันทึกการใช้รถและมีโทษปรับเป็นเงินไม่เกิน 1,000 บาท

แหล่งข้อมูลอ้างอิง www.thailaw.com

ป้ายแดงขับได้ถึงกี่โมง

ตาม กฏหมายของรถป้ายแดง 2560 ป้ายแดงสามารถใช้งานได้ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ พระอาทิตย์ขึ้น ถึง พระอาทิตย์ตก หรือในช่วงเวลา 6 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็นเท่านั้น แต่เนื่องจากการจราจรบ้านเรามีความติดขัดเป็นอย่างมากทำให้มีการขยายเวลาเพิ่มขึ้นเป็น 2 ทุ่ม

ในกรณีที่ผู้ขับขี่ รถยนต์ป้ายแดง จำเป็นจะต้องใช้รถยนต์นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดดังกล่าว ผู้ขับขี่ รถป้ายแดง จะต้อง ได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน และการออกใบอนุญาตนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กระทรวงระบุไว้

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถหาได้ที่นี้ | www.dlt.go.th

หากว่าเราขอเอกสารการขับรถยนต์ป้ายแดงในตอนกลางคืนเรียบร้อยแล้ว ก็เอาเอกสารไว้ในรถหรือติดตัวไว้ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาปกติหรือช่วงเวลาพิเศษก็ตาม เพื่อความสะดวกในการขับขี่รถยนต์เวลาที่เราโดนตำรวจเรียกครับ

ทำไหมรถยนต์ป้ายแดงถึงห้ามขับตอนกลางคืน

ทำไหมรถยนต์ป้ายแดงถึงขับได้เฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะสงสัยกับคำถามนี้อยู่ คำตอบก็คือ เมื่อป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นสีแดง ความชัดของป้ายทะเบียนในตอนที่ไม่มีแสงก็จะลดน้อยลง ทั้งยัง เสี่ยงต่อการเกิดเหตุชนแล้วหนี หรือ เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดคดี เช่น การขโมยรถยนต์ หรือ ขโมยป้ายทะเบียน เนื่องจากพวกมิจฉาชีพ สามารถหาประโยชน์จากป้ายแดงได้ เช่น การนำป้ายทะเบียนแดง ไปสวมทะเบียนเพื่อก่อเหตุอย่างอื่นได้

ขับรถป้ายแดงข้ามจังหวัด

การขัรถยนต์ป้ายแดงข้ามเขต หรือ การขับรถป้ายแดงออกนอกจังหวัด ถือว่าผิดกฎหมาย ครับ  เนื่องจากว่า กฏหมายได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า รถป้ายแดงสามารถใช้ได้ภายในเขตจังหวัดที่ระบุอยู่บนป้ายทะเบียนเท่านั้น เช่น ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ก็จะสามารถขับขี่ได้แค่เพียงในกรุงเทพเท่านั้น ไม่สามารถขับออกไปยังจังหวัดอื่นได้

ขับรถป้ายแดงไปต่างจังหวัด

ในกรณีที่ผู้ขับขี่รถยนต์ป้ายแดงไปต่างจังหวัดจริงๆ จำเป็นที่จะต้องขับออกนอกเขตของรถยนต์ป้ายแดง จะต้องขอนุญาติจาก นายทะเบียน และ มีหลักฐานเป็นเอกสารพร้อมลายเซ็น ของนายทะเบียน รวมถึงต้องลง บันทึกการใช้รถยนต์ ในคู่มือรถยนต์อย่างละเอียด ด้วย จึงจะสามารถขับรถยนต์ป้ายแดง ออกนอกเขตที่จดทะเบียนได้

  • ถึงแม้ว่าเราจะมีเอกสารขออนุญาตใช้รถยนต์นอกเขตจดทะเบียนแล้ว แต่ก็สามารถใช้รถยนต์ได้ถึงวันที่กำหนดไว้ในเอกสารเท่านั้น หากเราใช้รถยนต์เกินกว่าวันที่กำหนดก็จะถือว่าผิด กฏหมาย ทันที

ขับรถป้ายแดงโดนตำรวจจับ

  • ในกรณีถ้าเราใช้รถยนต์เกินช่วงเวลา ที่กำหนดก็จะมีโทษปรับ 10,000 บาท
  • และในกรณีขับรถยนต์ป้ายแดงออกต่างจังหวัด โดยที่เราลืมทำเรื่องขอใช้รถยนต์นอกเขตจดทะเบียน และไม่ใส่ใจบันทึกการใช้รถยนต์อย่างละเอียด  หากไปเจอตำรวจตรวจเข้าแล้วพบว่าไม่มีเอกสารออกนอกเขต ไปให้เจ้าหน้าตำรวจ ก็จะมีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท ( ถึงเวลานั้นเราจะบอกไม่รู้ก็ไม่ได้แล้วนะครับ เนื่องจากกฏหมายระบุเอาไว้แล้วอย่างชัดเจน )

สำหรับเพื่อนๆี่ขับรถยนต์ป้ายแดง นอกจากจะศึกษารถยนต์ใหม่ของเราแล้ว อย่าลืมที่จะศึกษา กฏหมายรถยนต์ใหม่ ด้วยนะครับเพราะทางกฏหมายนั้นได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนแล้ว โดยที่ถึงเวลานั้นแล้วเราบอกว่า ไม่ทราบกฏหมาย ก็คงไม่ได้แล้ว ทางทีดี เจ้าของรถใหม่ควรศึกษาขั้นตอน และ วิธีการใช้รถใหม่ ให้ดี เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ


ขั้นตอนเปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาว

  • เอาเล่มป้ายแดง และ ทะเบียนป้ายแดง ไปคืนที่แผนกทะเบียนของบริษัท
  • เอาเงินค่ามัดจำที่เรามัดจำไว้ก่อนคืน
  • รับป้ายขาว ถ้าเอารถมาด้วย ก็ให้เค้าเปลี่ยนให้เลยครับ ถ้าไม่ก็นำกลับมาเปลี่ยนเอง

ไม่ต้องใช้เอกสารอะไรครับ แค่ เล่ม กับ ทะเบียน แล้วตอนกลับอย่าลืมตรวจสิ่งที่เราจะได้ให้ครบ เช่น ป้ายขาว แผ่นป้ายภาษี และถ้ารถยนต์ซื้อสดก็ต้องมีคู่มือจดทะเบียน ถ้าเป็นจัดไฟแนนซ์ ก็ต้องมีสำเนาครับ

 


คำถามที่พบใน pantip

ป้ายแดงใช้ได้กี่เดือน

ตอบ รถป้ายแดง สามารถใช้ได้เพียง 1 เดือน หรือคุณมีระยะเวลาการใช้งานได้เพียง 30 วันเท่านั้นครับ

ป้ายขาวรอนานไหม

ตอบ สำหรับรถยนต์ป้ายแดงที่รอมาใช้ป้ายทะเบียนสีขาว ส่วนใหญ่แล้ว มีระยะเวลาในการรอป้ายสีขาว ไม่เกิน 1 เดือนครับ

 

 

Shares
Share This