เลือกหน้า

พ.ร.บ.-รถยนต์

พ.ร.บ. รถยนต์

มีประโยชน์อะไร ทำไหมต้องต่อทุกปี

พ.ร.บ. รถยนต์ คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ที่ถูกตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ให้รถยนต์ทุกคัน ทำ พ.ร.บ. หากไม่ทำมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ถ้าทำแล้วไม่ติดเครื่องหมายในจุดที่เห็นได้ชัดเจนก็มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท สามารถช่วยคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ (เฉพาะในส่วนของบุคคลเท่านั้น รถยนต์ไม่คุ้มครอง) ไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือ คนเดินเท้า รวมถึง ทายาทของผู้ประสบภัย

ทำไหมต้องบังคับทำ

ที่บังคับให้ ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ก็เพื่อ ให้ได้รับการรักษา เมื่อเราประสบอุบัติเหตุรถยนต์ กันทุกคนและจะได้รับการรักษาทันท่วงที่ ในกรณีที่บาดเจ็บ หรือ เป็นค่าปลงศพกรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิต และเป็นหลักประกัน ให้แก่ทางโรงพบาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาล

  • ง่ายๆคือ ทางรัฐบาลตั้งมาเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางรถ และครอบครัวของผู้ประสบภัย

ความคุ้มครอง พ.ร.บ. รถยนต์

พ.ร.บ. คุ้มครองบุคคล ไม่คุ้มครองความเสียหายทรัพย์สิน อื่น นั้นคือ คุ้มครอง คน ไม่ คุ้มครอง รถ

มีวงเงินคุ้มครอง ดังนี้
1. ค่ารักษาพยาบาล  ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อคน
2. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร  ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อคน
3. เงินชดเชยรายวัน (ผู้ป่วยใน)  ไม่เกิน 200 บาท ต่อวัน (ระยะเวลารวมไม่เกิน 20 วัน)
4. วงเงินความคุ้มครองต่อครั้ง  ไม่เกิน 5,000,000 บาท

เอกสารที่ต้องใช้

  1. จากสถานีตำรวจ เมื่อเกิดเหตุ ควรไปลงบันทึกประจำก่อน

แล้วจะได้ บันทึกประจำวัน ที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมา

2. เมื่อนอนโรงพยาบาล หรือ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ให้ขอเอกสารพวกนี้ด้วย

  • ใบรับรองแพทย์
  • ใบเสร็จรับเงิน

3. นำส่งเอกสารต่อบริษัท ประกันภัยที่ซื้อ พ.ร.บ. เพื่อ เบิกค่ารักษาพยาบาล ดังนี้

  • บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • ใบรับรองแพทย์
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

อ่านถึงตรงนี้ก็จะเห็นว่า พ.ร.บ. รถยนต์ มีประโยชน์มากจริงๆ และราคาไม่แพงด้วย ดังนั้นทำเถอะ ไม่เสียค่าปรับ แถมยังได้ความคุ้มครองอีก อย่าลืมว่า ชีวิตคนเราไม่แน่นอน

 

Shares
Share This