เลือกหน้า

ป้ายจราจร

ป้ายจราจร

ป้ายจราจร  สัญลักษณ์จราจร ป้ายเตือน เครื่องหมายจราจร (ภาษาอังกฤษ : Traffic Sign)

การทำตาม กฎหมายจราจร อย่างถูกต้องจะนำมาสู่การลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงปัญหารถติดขัด

ดังนั้นทุกคนจึงควรศึกษาเรื่อง สัญลักษณ์จราจร ให้เข้าใจ แถมยังสามารถนำไปใช้สอบใบขับขี่ได้อีกด้วยนะ

ป้ายจราจรมีกี่ประเภท

ป้ายจราจรแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกันดังนี้

  • ป้ายจราจรบังคับ ส่วนมาก สัญลักษณ์จราจร จะมีพื้นหลังสีขาว ขอบสีแดง มีเป้าหมายเพื่อให้คนทำตามเป็นป้ายกำหนด เช่น ห้ามแซง ห้ามเลี้ยวขวา เป็นต้น
  • ป้ายเตือน ส่วนมากจะมีพื้นสีขาวขอบสีดำ มีเป้าหมายเพื่อเตือนผู้ขับขี่ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า
  • ป้ายแนะนำ มีเป้าหมายเพื่อแนะนำการเดินให้กับผู้ขับขี่ เช่น ทางลัด ป้ายระยะทาง เป็นต้น

สัญญาณไฟจราจร

สัญญาณไฟจราจร

เป็นเครื่องหมายที่เราเห็นบ่อยมากจะอยู่ตาม ทางแยก ทางเดินเท้า และสถานที่อื่นๆ เพื่อควบคุมการจราจรบนท้องถนนและผู้คนที่ต้องการจะข้ามถนน บนทางแยก ทางเลี้ยว จะประกอบไปด้วย 3 สี นั้นคือ

  • สีเขียว สัญญาณให้เดินรถได้ตามปกติ
  • สีเหลือง ให้ชะลอรถเพื่อเตรียมหยุดรถ
  • สีแดง ให้หยุดรถ
  • สัญญาณจราจรพิเศษ เป็นสีเหลืองกระพริบตลอดเวลา จะอยู่ตามทางแยก ทางข้าม ที่มีรถสัญจรผ่านน้อยให้ผู้ขับขี่หรือผู้เดินเท้าระมัดระวังว่ามีทางแยกอยู่ข้างหน้านะ เช่น ไฟจราจรสำหรับคนข้ามถนน ไฟจราจรสำหรับเปลี่ยนเลน เป็นต้น

เครื่องหมายป้ายจราจร

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใช้บังคับควบคุมการจราจร มีเป้าหมายเพื่อบังคับการเคลื่อนตัวของจราจร เช่น การจอด การเลี้ยว การเดินรถ การกำจัดความเร็ว หรือ อาจเป็นการแจ้งเตือน แนะนำการจราจร

การทำตาม เครื่องหมายจราจร สามารถลดอุบัติเหตุลงได้โดยเครื่องหมายจราจร ต่างๆมีลักษณะดังนี้

ป้ายจราจร ประเภทบังคับ

ป้ายจราจรหยุด

ป้ายหยุด

รถทุกชนิดจะต้องหยุดเมื่อเห็นป้ายนี้ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงขับรถไปต่อได้อย่างระมัดระวัง

ป้ายจราจรให้ทาง

ป้ายให้ทาง

รถทุกชนิดจะต้องให้ทางแก่คนเดินเท้าและรถด้านหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าไม่มีสิ่งกีดขวางแล้วค่อยขับรถไปต่ออย่างระมัดระวัง

ป้ายจราจรให้รถสวนทางมาก่อน

ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน

รถทุกชนิดจะต้องหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน หากเห็นว่ารถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนแล้วให้ผู้ขับขี่หยุดรถรอถัดมาตามลำดับ จนกระทั่งรถที่สวนทางมาผ่านไปหมดแล้ว จึงสามารถไปต่อได้

ป้ายจราจรห้ามเข้า

ป้ายจราจรห้ามเข้า

ห้ามรถทุกชนิดเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายห้ามเข้า

ป้ายจราจรห้ามกลับรถไปทางขวา

ป้ายจราจรห้ามกลับรถไปทางขวา

ห้ามรถทุกชนิดกลับรถทางขวาไม่ว่าจะวิธีใด

ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย

ป้ายจราจรห้ามกลับรถไปทางซ้าย

ห้ามรถทุกชนิดกลับรถทางซ้ายไม่ว่าจะวิธีใด

ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย

ป้ายจราจรห้ามเลี้ยวซ้าย

ห้ามรถทุกชนิดเลี้ยวรถไปทางซ้าย

ป้ายห้ามเลี้ยวขวา

ป้ายจราจรห้ามเลี้ยวขวา

ห้ามรถทุกชนิดเลี้ยวรถไปทางขวา

ป้ายห้ามรถยนต์

ป้ายจราจรห้ามรถยนต์

ห้ามรถยนต์ทุกชนิดเข้าไปในพื้นที่ทีติดตั้งป้าย

ป้ายจราจรห้ามรถบรรทุก

ป้ายจราจรห้ามรถบรรทุก

ห้ามรถบรรทุกเข้าไปในพื้นที่ทีติดตั้งป้าย

ป้ายจราจรห้ามจักรยาน

ป้ายจราจรห้ามรถจักรยานยนต์

ห้ามรถจักรยานยนต์เข้าไปในพื้นที่ทีติดตั้งป้าย

ป้ายจราจรห้ามรถยนต์

ป้ายจราจรห้ามรถยนต์สามล้อ

ห้ามรถยนต์สามล้อเข้าไปในพื้นที่ทีติดตั้งป้าย เช่น รถตุ๊กตุ๊ก

ป้ายห้ามรถสามล้อถีบ

ป้ายจราจรห้ามรถสามล้อถีบ

ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในพื้นที่ทีติดตั้งป้าย ส่วนใหญ่จะเห็นได้จากสะพานข้ามแยก หรือ เขตสุดสถานที่ท่องเที่ยว

ป้ายจราจรห้ามรถจักรยานยนต์

ป้ายจราจรห้ามรถจักรยาน

ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในพื้นที่ทีติดตั้งป้าย มักจะพบในพื้นที่ที่ขรุขระ หรือทางอันตราย

ป้ายจราจรห้ามรถเข็ญ

ป้ายจราจรห้ามล้อเลื่อนลากเข็น

ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในพื้นที่ทีติดตั้งป้าย ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆก็ตาม

ป้ายจราจรห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร

ป้ายจราจรห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร

ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรทุกชนิดผ่านเข้าไปในพื้นที่ทีติดตั้งป้าย ส่วนใหญ่จะพบบริเวณที่ทำให้ถนนทรุดตัวได้ เพราะล้อไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ วิ่งบนถนนปกติ

ป้ายจราจรห้ามรถมอไซค์-รถยนต์

ป้ายจราจรห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์

ป้ายจราจร ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในพื้นที่ทีติดตั้งป้าย

ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์

ป้ายจราจรห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ผ่านเข้าไปพื้นที่ทีติดตั้งป้าย

ป้ายจราจรห้ามใช้เสียง

ป้ายห้ามใช้เสียง

ห้ามใช้เสียงสัญญาณหรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในพื้นที่ทีติดตั้งป้าย ส่วนใหญ่จะพบตาม สถานที่ราชการ เช่น โรงเรียน

ป้ายจราจรห้ามคนเข้า

ป้ายจราจรห้ามคน หรือ ป้ายห้ามคนเข้า

ห้ามคนผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้ายไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆก็ตาม

ป้ายจราจรห้ามรจอดถยนต์

ป้ายจราจรห้ามจอดรถ

ห้ามจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับ – ส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องทำโดยเร็ว

ป้ายจราจรห้ามหยุดรถ

ป้ายจราจรห้ามหยุดรถ

ห้ามหยุดรถหรือจอดรถตรงแนวนั้นเด็ดขาดส่วนใหญ่จะเป็นถนนสองเลนหากจอดแล้วอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ป้ายจราจร-หยุดตรวจ

ป้ายจราจรหยุดตรวจ

ให้รถทุกชนิดหยุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเคลื่อนรถได้เมื่ิอเจ้าหน้าที่อนุญาต

ป้ายจราจรจำกัดความเร็ว

ป้ายจราจรจำกัดความเร็ว

ห้ามให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงจนกว่าจะพ้นระยะที่สุดที่จำกัดความเร็ว

ป้ายห้ามรถหนักเกินกำหนด

ป้ายจราจรห้ามรถหนักเกินกำหนด

ห้ามรถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดไว้เป็นตัน เข้าไปยังพื้นที่ทีติดตั้งป้าย

ป้ายจราจรห้ามรถกว้างเกินกำหนด

ป้ายจราจรห้ามรถกว้างเกินกำหนด

ห้ามรถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้น เข้าไปในพื้นที่ทีติดตั้งป้าย

ป้ายจำกัดความสูง

ป้ายจราจรห้ามรถสูงเกินกำหนด

ห้ามรถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น เมตร ตาม จำนวนเลข ในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทางหรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย

ป้ายจราจร-.ให้ไปข้างหน้า

ป้ายจราจรให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า

ให้รถทุกชนิดขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด หรือเดินรถทางเดียว

ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย

ป้ายจราจรทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย

ให้รถทุกชนิดขับรถไปทางซ้ายทางเดียว

ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา

ป้ายจราจรทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา

ให้รถทุกชนิดขับรถไปทางขวาทางเดียว

ป้ายจราจรให้ชิดซ้าย

ป้ายจราจรให้ชิดซ้าย

ให้รถทุกชนิดขับรถผ่านไปทางซ้ายของป้าย

ป้ายจราจรให้ชิดขวา

ป้ายจราจรให้ชิดขวา

ให้รถทุกชนิดขับรถผ่านไปทางขวาของป้าย

ป้ายจราจรให้เลี้ยวซ้าย

ป้ายจราจรให้เลี้ยวซ้าย

ป้ายบังคับให้รถทุกชนิดขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายทางเดียว

ป้ายจราจรให้เลี้ยวขวา

ป้ายจราจรให้เลี้ยวขวา ป้ายบังคับ

ให้รถทุกชนิดขับรถเลี้ยวไปทางขวาทางเดียว

ป้ายจราจรให้เลี้ยวซ้ายหรือขวา

ป้ายจราจรให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา

ให้รถทุกชนิดสามารถขับรถไปทางซ้าย หรือไปทางขวา

ป้ายให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา

ป้ายจราจรให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา

ให้รถทุกชนิดขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย

ป้ายจราจรวงเวียน

ป้ายจราจรวงเวียน

ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียนและรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่เล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน ห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน หากเกิดอุบัติเหตุให้ดู ฝ่านถูกและฝ่ายผิด จากเลนหรือเส้นทางที่ขับมา

ป้ายจราจรสุดเขตบังคับ

ป้ายจราจรสุดเขตบังคับ

พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อน อาทิเช่น ป้ายจำกัดความเร็ว

หากผู้ขับขี่ทุกคนทำตามระเบียบข้อความสัญลักษณ์ ป้ายจราจร แต่ละอันอย่างเคร่งครัด

ผมเชื่อว่าเราจะสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่รถทุกชนิด

ถึงแม้จะมีผู้ขับขี่ที่ไม่ชอบทำตาม กฎหมายป้ายจราจร จนทำให้ผู้ขับขี่ท่านอื่นที่ทำตามกฎจราจรต้องเดือดร้อน

เราก็ยังสามารถที่จะเพิ่มความระมัดระวังได้ด้วยตนเองผ่านการทำตาม เครื่องหมายจราจร

แหล่งรวบรวมข้อมูล

ขอบคุณข้อมูลจาก : kapook, wikipedia, khiansapolice, dlt.go.th, easyinsure

ขอบคุณรูปภาพจาก : khiansapolice, dlt.go.th, kapook

Shares
Share This