ประกันวินาศภัย

ประกันวินาศภัย คืออะไร มีกี่ประเภท แต่ละประเภทคุ้มครอง ต่างกันอย่างไร

ประกันวินาศภัย

ประกันวินาศภัย เป็นรูปแบบการประกันที่อยู่ใกล้ตัว แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้ว มีลักษณะเดียวกันกับการประกันภัย ซึ่งคุณรู้หรือไม่ว่า ในความเป็นจริงเกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตหรือประกันรูปแบบอื่นอย่างไร ถ้าทำแล้วจะได้รับความคุ้มครองดีหรือไม่

ปัจจุบันการหาบริษัทเพื่อดูแลความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นทางเลือกสำหรับท่านที่ต้องการวางแผนในชีวิต เพราะปัจจุบันอุบัติเหตุเกิดได้เสมอ การมองหาบริษัทที่จะมาดูแลค่าใช้จ่ายให้กับเรา จึงเป็นวิธีลดค่าใช้จ่ายอย่างได้ผล เพราะจะทำให้เราไม่ประสบปัญหาทางการเงินแบบฉับพลัน

ประกันวินาศภัยมีกี่ประเภท

สำหรับการประกันวินาศภัย เป็นรายละเอียดสำหรับข้อตกลงระหว่างผู้รับประกันกับผู้ทำประกัน โดยที่ผู้รับประกันจะมีการเอาเอกสารตกลงจะชดใช้ค่าสินไหม และค่าเสียหายตามกรมธรรม์ที่ได้ทำไว้กับ ผู้เอาประกันภัย โดยที่ความเสียหายจะต้องเป็นลักษณะที่สามารถประเมินเป็นจำนวนเงินได้ ซึ่งตอนนี้มีการแบ่งออกเป็น 4 แบบคือ

1. ประกันภัยรถยนต์

ประเภทการประกันรถยนต์ เป็นรายละเอียดที่ผู้ทำประกันต้องการซื้อกรมธรรม์ในการดูแลคุ้มครองการใช้รถ โดยประกันประเภทนี้ จะให้ความดูแลในด้านความเสียหายที่เกิดกับตัวรถ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งยังคุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งกรณีเสียชีวิต โดยปัจจุบันมีแผนการประกันภัยให้เลือกหลายแบบ ขึ้นกับคุณต้องการและงบประมาณในการทำประกันรถยนต์ของแต่ละท่าน

อ่านเพิ่มเติม : ประกันภัยรถยนต์มีกี่ประเภท ผู้ต้องการทำประกันรถควรรู้ก่อนตัดสินใจ

2. ประกันอัคคีภัย

ประเภทการประกันอัคคีภัย เป็นรายละเอียดที่ผู้ทำประกันต้องการความคุ้มครองหากเกิดไฟไหม้ฟ้าผ่า หรือการเกิดไฟฟ้าตัดวงจรจนเกิดไฟไหม้บริเวณบ้าน โดยเหตุการณ์ที่เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ การทำประกันประเภทนี้จะดูแลตัวบ้าน เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด

โดยจะคุ้มครองสิ่งก่อสร้างและประกันประเภทนี้ยังสามารถซื้อเพิ่มได้ในกรณีที่เราต้องการความคุ้มครองหากเกิดภัยธรรมชาติจากน้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ สำหรับการเกิดเหตุไฟไหม้สามารถจะสร้างความเสียหายอย่างมากในแต่ละครั้ง บางท่านแทบจะหมดเนื้อหมดตัว ไม่มีทรัพย์สินหลงเหลือ การทำประกันประเภทนี้จึงสร้างความอุ่นใจให้เจ้าของทรัพย์สินได้

อ่านเพิ่มเติม : การประกันอัคคีภัย คืออะไร ทำให้ บ้าน คอนโด หรือสถานประกอบธุรกิจ โรงงาน ต้องรู้อะไรบ้าง ?

3. ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประเภทการประกันภัยทางทะเล สำหรับการทำประกันประเภทนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการจะทำเพื่อป้องกันความเสี่ยงในระหว่างที่มีการขนส่งทางทะเลหรือการขนส่งแบบปกติ เนื่องจากถ้ามีเหตุการณ์ไม่คาดคิดจะส่งผลเสียหายโดยตรงต่อสินค้าในแต่ละล็อต สามารถสร้างความเสียหายให้กับภาคธุรกิจ เนื่องจากการขนส่งทางทะเล ไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความล่าช้า อุบัติเหตุทางเรือ พายุในระหว่างการขนส่งจนสร้างความเสียหายให้ตัวสินค้า ซึ่งทั้งหมดนี้ การซื้อประกันทางทะเลจะช่วยดูแลได้มาก ผู้ประกอบการส่งออกจึงมักเลือกซื้อเทอมการส่งออกที่มีการบวกค่าประกันภัยทางทะเลไปด้วยเสมอ

4. ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประเภทการประกันเบ็ดเตล็ด เป็นรูปแบบการทำประกันที่นอกเหนือจากข้อ1-3 จะเป็นในเรื่องของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะให้ความดูแลผู้ประกันในด้านสุขภาพประกัน การเดินทางประกัน และยังสามารถซื้อเพิ่มได้ เช่น ประกันสำหรับผู้เล่นกอล์ฟประกัน หรือประกันที่ให้ความคุ้มครองหากเกิดความเสียหายจากการโจรกรรม

เมื่อเราทำความเข้าใจและทราบถึงประเภทของ ประกันวินาศภัย ช่วยให้ผู้สนใจทำประกันมีตัวเลือกในการทำความเข้าใจ เพื่อหาประเภทการประกันที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหาย

Shares
Share This