ประกันชั้น2+

Website
prakanmart.net
about
Car insurance
previous arrow
next arrow
Slider

ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ จะให้ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา รวมถึง ซ่อมเรา ( กรณี รถชนรถ เท่านั้น ) บวกกับ สูญหายและ ไฟไหม้

เป็นประกันตัวที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมของคนส่วนใหญ่ในเวลานี้ครับเพราะ ราคาค่อนข้างคุ้มกับเงินที่เสียไป

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

ความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีเกิดการชนกับพาหนะทางบก

วงเงินคุ้มครอง : 150,000 บาท

ความเสียหายต่อชีวิตและการบาดเจ็บต่อบุคคลภายนอก

วงเงินคุ้มครอง : สูงสุด 1,000,000 บาท/คนหรือไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง

ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

วงเงินคุ้มครอง : สูงสุด 2,500,000 บาท

รถยนต์ไฟไหม้

วงเงินคุ้มครอง : สูงสุด 150,000 บาท

รถโดนขโมย

วงเงินคุ้มครอง : สูงสุด150,000 บาท

รถเสียหายจากภัยธรรมชาติ : สูงสุด 150,000 บาท

อ่านข้อมูล ประกันภัยรถยนต์ กับ ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 +  ต่อเลยครับ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ กับ ประกันชั้น2 แตกต่างกันอย่างไร

เป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยกันจริงๆกับคำถามนี้ มันแตกต่างกันยังไงมี 2 ธรรมดาแล้วยังมี 2+อีก

โดยเจ้่า ประกันภัยรถยนต์2+ นี้เป็นความคุ้มครองที่เพิ่มเติมเข้ามาจากประกันชั้น2ครับโดยความคุ้มครองมันจะต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเอง

  • ประกันภัยชั้น2 ให้ความคุ้มครองกรณี : ซ่อมเขา+สูญหาย+ไฟไหม้ (ไม่ซ่อมรถยนต์เรานะครับ ขอเตือน)
  • ประกันภัยชั้น2+ ให้ความคุ้มครองกรณี : ซ่อมเขา+ซ่อมรถ+สูญหาย+ไฟไหม้ (ในกรณีรถชนรถเท่านั้นนะครับ)

     * ในกรณีไม่มีคู่กรณีไม่คุ้มครองนะคับต้องเสีย ค่า Excess หรือค่าเสียหายส่วนแรก

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ฉบับ เต็ม

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ หรือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 PLUS หมายถึงประกันรถยนต์ภาคสมัครใจที่เพิ่มเติมมาจาก ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 โดยเป็นการซื้อเพิ่ม ในกรมธรรม์จะระบุความคุ้มครองเพิ่มจากสัญญาหลักที่มีอยู่ดั้งเดิม นั้นโดยความคุ้มครองเพิ่มเติมจะมีในความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันในวงเงินจำนวนหนึ่งที่ระบุไว้ใน กรมธรรม์และมีเงื่อนไขความรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สินจากรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยย่อๆดังนี้

  1. คุ้มครองกรณีต้องจ่ายค่าซ่อมรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุเฉพาะเกิดเหตุกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
  2. รับผิดชอบในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีมีผู้บาดเจ็บ ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
  3. ค่าชดเชยรายได้ให้กับผู้บาดเจ็บ
  4. มีวงเงินประกันตัวสำหรับผู้ขับขี่ในกรณีเกิดเหตุ แต่ต้องไม่เข้าข่ายหนีหลังจากเกิดเหตุ
  5. คุ้มครองและจ่ายค่าชดเชย กรณี รถยนต์สูญหาย หรือ เกิดไฟไหม้

หากกรณีผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด

จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท/ครั้ง

“เกร็ดเล็กน้อย”

• การเคลมจากการเกิดอุบัติเหตุคู่กรณีจะต้องเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นจึงจะเคลมได้

• การจ่ายค่าชดเชยต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องไม่เกินวงเงินที่ได้ตกลงทำประกันภัยกันไว้ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัยรวมถึงค่าซ่อมแซมความเสียหายต่างๆ

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจะเห็นได้ว่าให้ความคุ้มครองมากกว่า ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 และคล้ายกับ ประกันชั้น1 แต่จำกัดความรับผิดชอบซึ่งแตกต่างจากประกันชั้น1ที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบ และเบี้ยประกันสูงกว่า ประกันชั้น 2 แต่น้อยกว่า ประกันภัยชั้น 1 

เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

“ของคนที่ต้องการความคุ้มครองสูงแต่อยากได้ค่าเบี้ยถูกแต่ก็มีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ”

เช่น หากเป็นรถยนต์เก่าอายุรถยนต์ต้องไม่เกิน 12 ปี – 15 ปี เป้นต้น

ถึงความคุ้มครองจะมากกว่าประกันชั้น2 แต่พอลองพิจารณาให้ดีๆ ส่วนที่เพิ่มเติมจากประกันชั้น2 ทั่วไปนั้นไม่ได้มากเท่าไหร่ หมายถึงว่า ประกันชั้น2+ จะมีความคุ้มครองมากกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความจะเหมาะกับความต้องการของคน

หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเหมือนกับประกันชั้น1 แต่ในความเป็นจริงแล้วแค่เหมาะกับคนที่ต้องการความคุ้มครองที่คล้ายกับประกันชั้น1 แต่จ่ายค่าเบี้ยในราคาที่ถูกกว่า และพอดีกับรถยนต์ที่มีอายุเกิน5ปี เพราะปัจจุบันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่าย ถ้าไม่ใช่รถใหม่หรือใช้งานเกิน5ปีแล้ว การเลือก ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ คงจะเหมาะสมกว่าประกันภัยชั้นอื่นๆ

แนะนำความรู้ประกันภัยรถยนต์ โดย เว็บไซส์ prakanmart.net

Shares
Share This