ต่อภาษีรถยนต์ ต่อทะเบียนรถ เอกสารใช้อะไรบ้าง การทำเองง่ายกว่าที่คิด 2018

by | Aug 10, 2017 | บทความรถยนต์ | 0 comments

ต่อภาษีรถยนต์

ต่อภาษีรถยนต์ ต่อทะเบียนรถ ถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้มีรถ

แต่บางครั้งเราก็อาจจะลืมไปบ้างว่า ขั้นตอนทำยังไง เอกสารใช้อะไรบ้าง

จนถึงอาจลืมไปเลยก็ได้ว่าต้องเดินทางไปต่อภาษีรถยนต์ เนื่องจากปีนึงถึงต้องไป เสียภาษีรถยนต์ กันสักครั้ง

เมื่อถึงกำหนดหลายคนอาจต้องลางาน หรือ ใช้วันหยุดเดินทางไป เพื่อไม่ให้เสียเวลา

เรามาเตรียมความพร้อมก่อน จ่ายภาษีรถยนต์ กันหน่อยดีกว่าครับ

 • การต่อภาษีรถยนต์ สามารถทำได้ล่วงหน้า 3 เดือน

ต่อภาษีรถยนต์  ใช้อะไรบ้าง

เอกสารต่อภาษีรถยนต์ ที่ต้องใช้มีดังนี้

1. สมุดรายการจดทะเบียนรถ/ใบคู่มือจดทะเบียน (ใช้สำเนาแทนได้)

สมุดทะเบียนรถ ก็คือเอกสารที่ใช้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ของเรา เช่น

 • วันจดทะเบียน
 • จดที่จังหวัดอะไร
 • รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์
 • รายละเอียดของเจ้าของรถยนต์
 • ผู้ถือกรรมสิทธิ์
 • เลขตัวถังแก๊ส

หลายคนคงจะรู้กันดี รถยนต์จะเป็นเล่มน้ำเงิน ส่วนเล่มเขียวสำหรับจักรยานยนต์

ตัวอย่าง สำเนาทะเบียนรถยนต์
เอกสารต่อภาษีรถยนต์

2. หลักฐานการทำ พรบ. ส่วนท้าย หรือสำเนาหน้าตารางพรบ ที่ยังไม่หมดอายุ อย่างน้อย 3เดือน

การต่อภาษีรถยนต์

ต่อภาษีรถ

การต่อภาษีรถ ปกติแล้วเขาจะทำพร้อมกับการต่อ พ.ร.บ. นะครับ

โดยจะเริ่มต่อ พรบ ก่อนจึงค่อยไป ต่อทะเบียนรถ เพราะถ้าไม่มีจะไม่สามารถต่อทะเบียนรถได้

ใครใกล้ถึงกำหนดผมแนะนำให้อ่านบทความนี้ควบคู่กัน

เวลาไปทำจะได้ไปครั้งเดียวเลย ต่อ พรบ รถยนต์ ด้วยตนเอง ง่ายกว่าที่คิด

3.ใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.)

จะใช้ใน 2 กรณี

รถอายุเกิน

 • เฉพาะในกรณีที่รถยนต์มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี และรถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งาน 5 ปี ขึ้นไป เราถึงตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ว่ามีสมรรถนะ ที่จะใช้งานบนท้องถนนได้หรือไม่

ขาดต่อภาษีรถยนต์

 • ถ้ารถยนต์ของเราขาดการ ต่อภาษีรถยนต์ เกิน 1 ปี และต้องการต่อภาษีรถยนต์ ก็ต้องมีใบรับรองการตรวจสภาพรถ (ตรอ.) จากกรมขนส่งทางบกเช่นกัน พร้อมกับจ่ายค่าปรับย้อนหลังพร้อมค่าภาษี

สามารถขอเอกสารตรวจสอบได้ที่ กรมขนส่งทางบกตอนเราไปต่อภาษีรถยนต์ หรือจะไปสถานตรวจสภาพเอกชน (ตรอ.) ก็ได้เช่นกัน

ถ้าใครยังไม่เคยไปตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ เลยสักครั้งให้ดูขั้นตอนตรวจที่นี้ครับ ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ

4.เอกสารรับรองรถยนต์ติดก๊าซ (สำหรับรถติดก๊าซ)

4.1รถยนต์ที่มีการติดแก๊สเพิ่มมา 5 ปี จะต้องมีเอกสารใบรับรองการตรวจสอบและการทดสอบความปลอดภัย

ตัวอย่าง : เอกสารใบรับรองการติดก๊าซ

ต่อทะเบียนรถ สำหรับรถติดก๊าซ

4.2 รถที่ติดก๊าซ NGV หรือ CNG จะต้องมีใบรับรองจากวิศวกรมายื่น ต่อภาษีรถยนต์ ทุกปี

ถ้าติดตั้งมาจากโรงงานใน 3 ปีแรก สามารถยื่นต่อภาษีได้เลยไม่ต้องใช้ใบรับรองวิศวกร

ตัวอย่าง : ใบรับรองวิศวกรรม

ใบรับรองวิศวกรรม

ต่อทะเบียนรถยนต์ ราคา

สำหรับเจ้าของรถที่ต้องการ จ่ายภาษีรถยนต์ แต่ไม่รู้ว่า ภาษีรถ ที่ต้องจ่ายเท่าไหร่

ผมก็มีสูตรการคำนวณ การต่อทะเบียนรถยนต์ แบบสรุปมาให้ดูดังนี้

1.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ป้ายขาว

การคิดภาษีรถยนต์ จะขึ้นอยู่กับ ขนาดเครื่อง (cc) อยู่ที่ราคาประมาณ 0.5 – 1.5 บาท/cc

ส่วนรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 ปี ลดให้ 10 % ขึ้นไป

คิดภาษีตาม cc ได้ดังนี้

1 – 600 cc คิด ซีซี ละ 0.50 สตางค์

601 – 1800 cc  คิด ซีซี ละ 1.50

1801 ขึ้นไป คิด cc ละ 4

ตัวอย่างการคำนวณ

toyota อายุรถ 4 ปี เครื่องยนต์ 1,500 cc

1. 600 cc แรก cc ละ 0.5 = 600 x 0.5 = 300
2. 601-1500 cc ละ 1.50 = (1,500 – 600) = 899 x 1.50 = 1,348.50

รวมค่าภาษี 300 + 1,348.50 = 1,648.50

รถมีขนาดเกิน 1800 ซีซี สมมุติว่าเครื่องยนต์ขนาด 2,979 cc

Toyota รุ่น Vigo อายุรถ 4 ปี เครื่องยนต์ 3,000 cc
1. 600 cc แรก cc ละ 0.5 = 600×0.5 = 300
2. 601-1800 cc ละ 1.50  = (1,800-600) = 1199 x 1.50 = 1,798.50
3. เกิน 1801 cc ละ 4 = (3,000 – 1,801)  = 1199 x 4.00 = 4,796
รวมค่าภาษี  300 + 1,798.50 + 4,796  = 6,894.50

ภาษี ปีที่ 1-5 ภาษีคงที่
6 ปีลด 10%
7 ปีลด 20%
8 ปีลด 30%
9 ปีลด 40%
10 ปีลด 50%
ปีที่ 11 เป็นต้นไป ภาษีเท่ากับปีที่ 10

2.รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง

การคำนวณภาษีจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักรถ

501- 750 กก. อัตราภาษี 450
751 – 1,000 กก. อัตราภาษี 600
1001 – 1,250 กก. อัตราภาษี 750
1251 – 1,500 กก. อัตราภาษี 900
1501 – 1,750 กก. อัตราภาษี 1,050
1751 – 2,000 กก. อัตราภาษี 1,350
2001 – 2,500 กก. อัตราภาษี 1,650

3.รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง ป้ายขาวตัวหนังสือน้ำเงิน

น้ำหนักรถไม่เกิน 1800 กก. อัตราภาษี 1,300
น้ำหนักรถเกิน 1800 กก. อัตราภาษี  1,600

รถจักรยานยนต์ ไม่ว่าจะ 100 cc หรือ 1,000 cc เท่ากับ 100 บาททั้งหมด

เมื่อเราเตรียมเอกสาร เตรียมเงิน กันพร้อมแล้วมาเริ่มดู ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ ด้วยตนเองกันเลยครับ

ต่อทะเบียนรถ

1.เดินทางไป ต่อทะเบียนรถ ที่กรมขนส่งใกล้บ้าน

2.ขับรถไปที่ช่องเลื่อนล้อต่อภาษี

3. เตรียมเอกสาร เตรียมเงิน ให้พร้อม

4.พนักงานมอบใบต่อภาษีหรือบันทึกรายการค่าภาษีรถยนต์

5.รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและหนังสือการจดทะเบียนรถ

สามารถดูขั้นตอนการทำแบบเห็นภาพได้ตามคลิปตัวอย่างขั้นตอนการ ต่อทะเบียนรถยนต์ ด้วยตนเองด้านล่างนี้

ต่อภาษีรถยนต์ ที่ไหนดี

ส่วนใหญ่แล้วเราจะไป ต่อภาษีรถยนต์ กันที่กรมขนส่งทางบกแต่ก็ยังมีช่องทางอื่นอีกที่เราสามารถจะต่อภาษีรถยนต์ได้

หากเราไม่มีเวลาว่าง หรือการเดินทางไม่สะดวกก็สามารถไปต่อภาษีรถยนต์ได้ตามสถานที่ต่อไปนี้

 • ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งในกรุงเทพ
 • สำนักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพ
 • ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
 • ห้าง Big C ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทั้งหมด 13 สาขา
 • ห้างสรรพสินค้า Central รามอินทรา เปิดให้บริการ 10.00 – 17.00 น.
 • Paradise Park ศรีนครินทร์ เปิดให้บริการ 10.00 – 17.00 น
 • ห้างสรรพสินค้า Central World เปิดให้บริการ 11.00 – 18.00 น.

นอกจากนั้นเรายังสามารถ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบก อีกด้วยนะครับ

สำหรับรถยนต์ที่ไม่ต้องตรวจสภาพ ตรอ www.dlte-serv.in.th

ต่อภาษีรถยนต์ล่าช้า มีโทษปรับยังไง

เมื่อใกล้ถึงวันที่ครบกำหนดจะต้อง ต่อทะเบียนรถ เราสามารถทำล่วงหน้าได้ 3 เดือน

แต่หากเราต้องการ ต่อภาษีรถยนต์ เมื่อเกินกำหนดไปแล้วหรือต่อภาษีรถยนต์ล่าช้า จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มเติม

อัตราค่าปรับอยู่ที่ ร้อยละ 1% ของค่าภาษีรถยนต์ต่อเดือน เช่น ค่าภาษีรถยนต์ 2,000 รถยนต์รขาดการต่อภาษี 1 เดือน

ค่าปรับก็จะเท่ากับ 20 บาทเป็นต้น

ถ้าเกิดว่าเราขาด ต่อภาษีรถยนต์ เป็นระยะเวลาเกิน 3 ปี ทะเบียนรถยนต์ของเราก็จะถูกระงับ

หลังจากนั้นก็จะมีจดหมายมาจากสำนักงานขนส่งว่าให้เรานำ ป้ายทะเบียนรถยนต์ มาคืน

พร้อมกับใบคู่มือและการบันทึกการระงับป้ายทะเบียนรถยนต์ และให้เราชำระค่าปรับและค่าภาษีรถยนต์ที่ค้างทั้งหมด

หากเราต้องการนำรถยนต์ไปยื่นเรื่องขอจดทะเบียนใหม่ก็สามารถทำได้

โดยต้องนำรถเข้ารับการตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งและยื่นเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

ไม่ได้ต่อภาษีรถยนต์ นำรถมาใช้ผิดกฏหมายไหม

ผิด แน่นอนครับหากเรานำรถยนต์ที่ ทะเบียนรถยนต์ขาด หรือ ไม่ได้ต่อภาษีรถยนต์ มาใช้

เพราะการใช้รถยนต์บนท้องถนนนั้นจะต้อง ต่อ พรบ รถยนต์ ต่อภาษีรถยนต์ ทุกปีตามกฏหมาย

ถ้าละเมิดไม่ต่อจะมีโทษปรับทางจราจร 20,000

นอกเหนือจากนั้นยังสามารถแบ่งความผิดได้เป็น 3 กรณีดังนี้

 • ใช้รถยนต์ที่ ขาดต่ออายุภาษีรถยนต์ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000
 • ใช้รถยนต์ที่ไม่จดทะเบียนรถยนต์ หรือ ขาดต่อทะเบียนรถยนต์ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000
 • ใช้รถที่ไม่แสดงเครื่องหมายการชำระภาษี มีโทษปรับ ไม่เกิน 2,000

ขอบคุณคลิปจาก : Smotv100

ขอบคุณข้อมูลจาก :  finance.rabbit,auto.mthai.com

ขอบคุณรูปภาพจาก : chevroletsonic-club, newpriusclub, gasthai, powergas

Shares
Share This