ติดตั้งหลังคารถกระบะ

ติดตั้งหลังคารถกระบะ ประกันคุ้มครองไหม

ติดตั้งหลังคารถกระบะ

“รถกระบะ” เป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงมาอย่างยาวนาน เพราะเป็นรถยนต์ที่ใช้งานได้เรียกว่า “เอนกประสงค์” เลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นรถที่สามารถนั่งได้มากถึง 4 – 5 คนแล้ว รถกระบะก็ยังสามารถที่ยังใช้ในการบรรทุกของอื่น ๆ ได้ด้วย คุณอาจสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำประกันอย่างไร ต้องบอกเลยว่าการ ติดตั้งหลังคารถกระบะ สามารถกระทำได้เฉพาะกับรถประเภทกระบะเท่านั้น เช่น รถที่ใช้ค้าขายสิ่งของ รถสองแถว เป็นต้น

ในเรื่องการทำประกันนั้น ปรกติแล้ว ทางบริษัทประกันจะให้การประกันอุบัติเหตุตามที่คุณได้เลือกไว้ ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 2 หรือชั้น 3 โดยแต่ละชั้นก็จะให้ความครอบคลุมที่แตกต่างกันออกไป เช่น ประกันชั้น 1 ก็จะให้บริการทั้งผู้ที่เอาประกันและผู้ที่เป็นคู่กรณี ชั้น 2 ไม่คุ้มครองรถที่เสียหายจากอุบัติเหตุ และชั้น 3 เป็นประกันที่คุ้มครองเพียงค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ การให้ประกันหรือความคุ้มครองนั้นอยู่ที่ผู้ใดเป็นฝ่ายผิดด้วย

ติดตั้งหลังคารถกระบะ ประกันคุ้มครองไหม ?

แต่หากจะถามว่า ติดตั้งหลังคารถกระบะ เพิ่มเติม ประกันคุ้มครองไหม แน่นอนว่าการติดตั้งโครงเหล็กที่รถยนต์ของคุณนั้น เป็นการเสริมหรือแต่งโครงสร้างเพิ่มเติมจากรถยนต์รุ่นปกติ ถือว่าอยู่นอกเหนือจากการให้ประกัน โดยปรกติ รถยนต์ทั่วไปที่ซื้อจากบริษัทขายรถโดยตรง ถือว่ามีคุณสมบัติที่ประกันสามารถคุ้มครองได้นั่นเอง แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับบริษัทประกัน ก็คือ สภาพของรถยนต์ในวันที่มาทำประกัน ทางบริษัทเห็นว่าสามารถทำได้ คุณจึงได้รับความคุ้มครองด้วย

แต่หากคุณได้ไปตกแต่งหรือนำอุปกรณ์ใด ๆ มาเพิ่มเติมที่รถยนต์ของคุณ นั่นก็แปลว่า สภาพของรถยนต์ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปจากในวันที่ได้ทำประกันแล้วนั่นเอง ไม่ได้หมายถึงการเสริมโครงเหล็กหลังคาเพียงอย่างเดียว เมื่อทำแล้วไม่ได้แจ้งทางประกันไว้ เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น แล้วรถยนต์ของคุณเกิดความเสียหาย ทางคุณก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว โดยทางบริษัทประกันจะให้คุณรับผิดชอบค่าเสียหายเฉพาะกรณีที่เกิดความเสียหายที่เกิดกับโครงเหล็กหรืออุปกรณ์ที่ได้นำมาติดเพิ่มเติมเท่านั้น

สรุปแล้วการ ติดตั้งโครงเหล็กหลังคาเพิ่ม ประกันคุ้มครองไหม แน่นอนว่าหากคุณได้ติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ก็ตาม เพิ่มเติมลงไปหลังจากที่ได้ตกลงซื้อประกันกับทางบริษัทประกันภัยรถยนต์ โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทางบริษัทประกันทราบว่าไปปรับแต่งหรือเพิ่มเติมมา เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาคุณก็ต้องรับผิดชอบค่าซ่อมแซมอุปกรณ์เสริมนั้นเองทั้งหมด

ดังนั้น หากคุณต้องการ ติดตั้งหลังคารถกระบะ หรือติดตั้งอุปกรณ์เสริม ควรดำเนินการแจ้งทางบริษัทประกันตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้คุณมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองครอบคลุมทั้งตัวรถยนต์และอุปกรณ์เสริมที่คุณได้ติดตั้งด้วย เพื่อจะได้ใช้รถยนต์อย่างมั่นใจ หมดปัญหาในการเคลม

Shares
Share This