free top games for pc whatsapp for windows 10 64 bit filehippo docker toolbox windows 10 intel hd graphics control panel windows 10 64 bit all games for pc free

จ่ายภาษีรถยนต์

จ่ายภาษีรถยนต์
หลังจากที่เราทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยรถยนต์บริษัทหนึ่งแล้ว เรื่องสำคัญที่ตามมาก็คือ จ่ายภาษีรถยนต์ ที่เราจะต้องทำการ เสียภาษีรถยนต์ เป็นประจำทุกๆปี หากเราขาดทำ การเสียภาษีรถยนต์ เป็นเวลาเกิน 3 ปี รถของเพื่อนๆก็จะถูกระงับทะเบียนทันทีแล้วหากเราถูกระงับทะเบียนก็จะมีผลเสียตามมาทีหลังได้ การเสียภาษีรถยนต์สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่เราเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนแล้ว ทำการจ่ายภาษีรถยนต์ กับสถานทีที่รับบริการเสียภาษี


ขาดต่อภาษีรถยนต์ มีโทษยังไง

การ เสียภาษีรถยนต์ สามารถทำได้ล่วงหน้า 3 เดือน แต่ถ้าเราลืมหรือไปต่อล่าช้า เราก็จะมีโทษทีตามมาอยู่ด้วย

 • การต่อทะเบียนล่าช้าต้องเสียค่าปรับ 1 % ต่อเดือนของค่าต่อทะเบียน
 • หากขาดการต่อทะเบียนเกิน 3 ปี รถจะถูกระงับการใช้งาน ต้องเสียค่าปรับย้อนหลังและทำเรื่องจดทะเบียนรถใหม่
 • ขาดต่อ ทะเบียน และ พรบ มีโทษปรับ 20,000 บาท
  • รถไม่มี พ.ร.บ. มีโทษปรับ 10,000 บาท
  • ใช้รถไม่จดทะเบียนมีโทษ 10,000 บาท
  • ขับรถยนต์แล้วไม่แสดงเครื่องหมายเสียภาษีรถยนต์ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ประเภทของรถที่ต้องจ่ายภาษีรถยนต์

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
 • รถจักรยานยนต์ (รย.12)

เอกสารในการ เสียภาษีรถยนต์

 • เล่มทะเบียนรถยนต์ พร้อมสำเนาทะเบียน
 • เอกสารประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พรบ รถยนต์
 • เอกสารรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพของกรมการขนส่งทางบก หรือ เอกชน(ตรอ.)
 • ใบรับรองวิศวกร ในกรณีที่รถยนต์ของเพื่อนๆทำการติดตั้งก๊าซ NGV หรือ LPG หรือ อื่นๆ

หลังจากที่เราเตรียมเอกสารพร้อมแล้วต่อมาเราก็ต้องหา สถานทีที่รับชำระภาษีรถยนต์

ในปัจจุบันการจ่ายภาษีรถยนต์ มีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น เพราะทางกรมขนส่งทางบกได้เพิ่มสถานที่สำหรับการต่อภาษีรถยนต์ ไว้ทั้งทาง ออฟไลน์และออนไลน์

อ่านเพิ่มเติมเรื่อง : ต่อภาษีรถยนต์

สถานที่จ่ายภาษีรถยนต์

 • กรมขนส่งทางบก

การจ่ายภาษีรถยนต์ กับกรมขนส่งทางบกเราสามารถจ่ายได้ทั้ง ภายในอาคารแบบปกติ หรือ แบบเลื่อนล้อต่อภาษี Drive – through ( เป็นแบบเราเข้าไปในขนส่งขับรถยนต์ต่อแถวแล้วจ่ายภาษีรถยนต์ได้เลย ใช้เวลาไม่นานด้วย ) เปิดเวลา ทำการข้าราชการ จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 7.30 – 15.30 น. ไม่จำกัดอายุรถ และ รับเฉพาะเงินสด

 • ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทุกสาขาในกรุงเทพ

การต่อภาษีรถยนต์กับทางธนาคารจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

ต่อได้เฉพาะกับรถยนต์ในเขต กรุงเทพฯ และไม่มีภาษีค้างชำระ โดยต้องติดต่อขอ จ่ายภาษีรถยนต์ ประจำปีล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เสียภาษีรถยนต์แบบที่จ่ายกับทางกรมขนส่งทุกประการ เอกสารที่ต้องใช้ใช้เหมือนกัน

 • สำนักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานคร

การชำระภาษีรถยนต์กับทางสำนักงานเขตสามารถติดต่อได้ทุกเขตในกรุงเทพฯ และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีเงื่อนไขในการรับชำระภาษี เหมือนกับการจ่ายภาษีที่ธนาคารพาณิชย์ทุกประการ

และยังสามารถ ชำระจ่ายภาษีรถยนต์ประจำปี ณ ส่วนทะเบียนรถยนต์ สำนักทะเบียนและภาษีรถ หรือสำนักงานเขตพื้นที่ได้ในทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร

 • ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

สามารถติดต่อ จ่ายภาษีรถ ได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศโดยมีเงื่อนไขในการรับชำระภาษี เหมือนกับ ทางธนาคารหรือ สำนักงานเขต ทุกอย่าง นั้นคือ ต่อได้เฉพาะกับรถยนต์ในเขตกรุงเทพและไม่มีภาษีค้า้งชำระ ต้องขอติดต่อชำระล่วงหน้าอย่างน้อย 2 – 3 เดือน เอกสารก็ใช้เหมือนกันทุกอย่าง

 • ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศ

กรมขนส่งได้เพิ่มความสะดวกสบายและขยายเพิ่มที่บริการเพิ่มในการ จ่ายภาษีรถยนต์ เพิ่มขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้รถยนต์

1.Big C

Big C ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งหมด 13 สาขาด้วยกัน คือ  สาขาลาดพร้าว, สาขารามอินทรา, สาขาบางบอน, สาขาสุขาภิบาล3, สาขาแจ้งวัฒนะ, สาขาบางประกอก, สาขารัชดาภิเษก, สาขาเพชรเกษม, สาขาศรีนครินทร์, สาขาบางนา, สาขาอ่อนนุช, สาขาสำโรง, สาขาสุวินทวงศ์ และ สาขาบางใหญ่ โดยจะเปิดให้บริการจ่ายภาษีรถยนต์ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 9:00 น. – 17.00 น.

2.Central

สำหรับที่ห้างสรรพสินค้า Central จะมีให้บริการ 2 สาขา คือ

เซ็นทรัลสาขารามอินทรา บริเวณท้อปส์ ชั้นใต้ดิน โดยจะเปิดให้บริการเวลา 10.00 น. – 17.00 น.

Central World โดยจะเปิดให้บริการเวลา 11:00 น. – 18:00 น.

3.ศูนย์การค้า Paradise Park

สาขาศรีนครินทร์ จะเปิดให้บริการเวลา 10.00 น. – 17.00 น.

 • อินเตอร์เน็ต

ในปัจจุบันช่องทางออนไลน์ได้ขยายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถทำได้ด้วยตัวเองและ สะดวก ใช้งานง่าย สามารถจ่ายได้ทุกที่ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปทำเองเลย กรมขนส่งทางบกจึงเปิดรับ การจ่ายภาษีรถยนต์ทางออนไลน์ เพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องทาง ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบก เราสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้

1.เข้าเว็บของกรมขนส่งทางบก www.dlte-serv.in.th

2.กรอกรายละเอียดข้อมูลรถยนต์ของเรา

3.กรอกหลักฐานการเอาประกันตาม พ.ร.บ. รถยนต์ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

4.กรอกหลักฐานหนังสือรับรองการตรวจสอบและทดสอบฯ กรณีเป็นรถใช้ก๊าซธรรมชาติอัด CNG

5.เลือกวิธีการชำระจ่ายภาษีรถยนต์

สามารถเลือกได้หลากหลายช่องทางมากๆ มีดังนี้

 • หักบัญชีเงินฝาก (เราจะต้องมีบัญชี และต้องสมัครสมาชิกในการใช้บริการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ)
 • ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (ผู้ทำจะต้องมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ที่มีสัญลักษณ์ VISA , MASTER)
 • พิมพ์ใบแจ้ง ชำระจ่ายภาษีรถยนต์ แล้วนำไปชำระ ที่ เคาน์เตอร์หรือ ตู้ATM ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ

หลักจากที่เราเสียเงิน ชำระภาษีรถยนต์เรียบร้อยแล้ว ทางกรมขนส่งทางบกจะส่งใบเสร็จรับเงินเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถยนต์และกรมธรรม์ พรบ. รถยนต์ ให้ผู้ชำระผ่านทางไปรษณีย์ เราสามารถนำใบคู่มือขดทะเบียนรถไปบันทึกได้ ที่ หน่วยงานทะเบียนกรมการขนส่งทางบก ทั่วประเทศ


การ จ่ายภาษีรถยนต์ มีหลากหลายช่องทางให้เราเลือก ชำระเงินภาษีรถยนต์ เลยใช่ไหมละครับ ดังนั้นหากใครที่ไม่อยากเดินทางออกจากบ้านก็สามารถเลือกช่องทางออนไลน์ก็ได้แล้วนำใบเสร็จไปจ่ายกับทาง เคาน์เตอร์เซอวิส หรือ วันนั้นว่างๆอยากเดินเล่นด้วยก็สามารถจ่ายได้ที่ห้างสรรพสินค้า แถมยังได้เดินเล่น shop อีกด้วย ต้องบอกเลยว่า กรมขนส่งทางบก เค้าขยายการต่อภาษีรถยนต์ให้กับผู้ขับขี่มากขึ้นจริงๆ ดังนั้น อย่าลืมต่อภาษีรถยนต์กันนะครับ

 

Shares
Share This