จ่ายภาษีรถยนต์

จ่ายภาษีรถยนต์
หลังจากที่เราทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยรถยนต์บริษัทหนึ่งแล้ว เรื่องสำคัญที่ตามมาก็คือ จ่ายภาษีรถยนต์ ที่เราจะต้องทำการ เสียภาษีรถยนต์ เป็นประจำทุกๆปี หากเราขาดทำ การเสียภาษีรถยนต์ เป็นเวลาเกิน 3 ปี รถของเพื่อนๆก็จะถูกระงับทะเบียนทันทีแล้วหากเราถูกระงับทะเบียนก็จะมีผลเสียตามมาทีหลังได้ การเสียภาษีรถยนต์สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่เราเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนแล้ว ทำการจ่ายภาษีรถยนต์ กับสถานทีที่รับบริการเสียภาษี


ขาดต่อภาษีรถยนต์ มีโทษยังไง

การ เสียภาษีรถยนต์ สามารถทำได้ล่วงหน้า 3 เดือน แต่ถ้าเราลืมหรือไปต่อล่าช้า เราก็จะมีโทษทีตามมาอยู่ด้วย

 • การต่อทะเบียนล่าช้าต้องเสียค่าปรับ 1 % ต่อเดือนของค่าต่อทะเบียน
 • หากขาดการต่อทะเบียนเกิน 3 ปี รถจะถูกระงับการใช้งาน ต้องเสียค่าปรับย้อนหลังและทำเรื่องจดทะเบียนรถใหม่
 • ขาดต่อ ทะเบียน และ พรบ มีโทษปรับ 20,000 บาท
  • รถไม่มี พ.ร.บ. มีโทษปรับ 10,000 บาท
  • ใช้รถไม่จดทะเบียนมีโทษ 10,000 บาท
  • ขับรถยนต์แล้วไม่แสดงเครื่องหมายเสียภาษีรถยนต์ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ประเภทของรถที่ต้องจ่ายภาษีรถยนต์

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
 • รถจักรยานยนต์ (รย.12)

เอกสารในการ เสียภาษีรถยนต์

 • เล่มทะเบียนรถยนต์ พร้อมสำเนาทะเบียน
 • เอกสารประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พรบ รถยนต์
 • เอกสารรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพของกรมการขนส่งทางบก หรือ เอกชน(ตรอ.)
 • ใบรับรองวิศวกร ในกรณีที่รถยนต์ของเพื่อนๆทำการติดตั้งก๊าซ NGV หรือ LPG หรือ อื่นๆ

หลังจากที่เราเตรียมเอกสารพร้อมแล้วต่อมาเราก็ต้องหา สถานทีที่รับชำระภาษีรถยนต์

ในปัจจุบันการจ่ายภาษีรถยนต์ มีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น เพราะทางกรมขนส่งทางบกได้เพิ่มสถานที่สำหรับการต่อภาษีรถยนต์ ไว้ทั้งทาง ออฟไลน์และออนไลน์

อ่านเพิ่มเติมเรื่อง : ต่อภาษีรถยนต์

สถานที่จ่ายภาษีรถยนต์

 • กรมขนส่งทางบก

การจ่ายภาษีรถยนต์ กับกรมขนส่งทางบกเราสามารถจ่ายได้ทั้ง ภายในอาคารแบบปกติ หรือ แบบเลื่อนล้อต่อภาษี Drive – through ( เป็นแบบเราเข้าไปในขนส่งขับรถยนต์ต่อแถวแล้วจ่ายภาษีรถยนต์ได้เลย ใช้เวลาไม่นานด้วย ) เปิดเวลา ทำการข้าราชการ จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 7.30 – 15.30 น. ไม่จำกัดอายุรถ และ รับเฉพาะเงินสด

 • ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทุกสาขาในกรุงเทพ

การต่อภาษีรถยนต์กับทางธนาคารจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

ต่อได้เฉพาะกับรถยนต์ในเขต กรุงเทพฯ และไม่มีภาษีค้างชำระ โดยต้องติดต่อขอ จ่ายภาษีรถยนต์ ประจำปีล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เสียภาษีรถยนต์แบบที่จ่ายกับทางกรมขนส่งทุกประการ เอกสารที่ต้องใช้ใช้เหมือนกัน

 • สำนักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานคร

การชำระภาษีรถยนต์กับทางสำนักงานเขตสามารถติดต่อได้ทุกเขตในกรุงเทพฯ และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีเงื่อนไขในการรับชำระภาษี เหมือนกับการจ่ายภาษีที่ธนาคารพาณิชย์ทุกประการ

และยังสามารถ ชำระจ่ายภาษีรถยนต์ประจำปี ณ ส่วนทะเบียนรถยนต์ สำนักทะเบียนและภาษีรถ หรือสำนักงานเขตพื้นที่ได้ในทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร

 • ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

สามารถติดต่อ จ่ายภาษีรถ ได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศโดยมีเงื่อนไขในการรับชำระภาษี เหมือนกับ ทางธนาคารหรือ สำนักงานเขต ทุกอย่าง นั้นคือ ต่อได้เฉพาะกับรถยนต์ในเขตกรุงเทพและไม่มีภาษีค้า้งชำระ ต้องขอติดต่อชำระล่วงหน้าอย่างน้อย 2 – 3 เดือน เอกสารก็ใช้เหมือนกันทุกอย่าง

 • ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศ

กรมขนส่งได้เพิ่มความสะดวกสบายและขยายเพิ่มที่บริการเพิ่มในการ จ่ายภาษีรถยนต์ เพิ่มขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้รถยนต์

1.Big C

Big C ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งหมด 13 สาขาด้วยกัน คือ  สาขาลาดพร้าว, สาขารามอินทรา, สาขาบางบอน, สาขาสุขาภิบาล3, สาขาแจ้งวัฒนะ, สาขาบางประกอก, สาขารัชดาภิเษก, สาขาเพชรเกษม, สาขาศรีนครินทร์, สาขาบางนา, สาขาอ่อนนุช, สาขาสำโรง, สาขาสุวินทวงศ์ และ สาขาบางใหญ่ โดยจะเปิดให้บริการจ่ายภาษีรถยนต์ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 9:00 น. – 17.00 น.

2.Central

สำหรับที่ห้างสรรพสินค้า Central จะมีให้บริการ 2 สาขา คือ

เซ็นทรัลสาขารามอินทรา บริเวณท้อปส์ ชั้นใต้ดิน โดยจะเปิดให้บริการเวลา 10.00 น. – 17.00 น.

Central World โดยจะเปิดให้บริการเวลา 11:00 น. – 18:00 น.

3.ศูนย์การค้า Paradise Park

สาขาศรีนครินทร์ จะเปิดให้บริการเวลา 10.00 น. – 17.00 น.

 • อินเตอร์เน็ต

ในปัจจุบันช่องทางออนไลน์ได้ขยายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถทำได้ด้วยตัวเองและ สะดวก ใช้งานง่าย สามารถจ่ายได้ทุกที่ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปทำเองเลย กรมขนส่งทางบกจึงเปิดรับ การจ่ายภาษีรถยนต์ทางออนไลน์ เพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องทาง ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบก เราสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้

1.เข้าเว็บของกรมขนส่งทางบก www.dlte-serv.in.th

2.กรอกรายละเอียดข้อมูลรถยนต์ของเรา

3.กรอกหลักฐานการเอาประกันตาม พ.ร.บ. รถยนต์ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

4.กรอกหลักฐานหนังสือรับรองการตรวจสอบและทดสอบฯ กรณีเป็นรถใช้ก๊าซธรรมชาติอัด CNG

5.เลือกวิธีการชำระจ่ายภาษีรถยนต์

สามารถเลือกได้หลากหลายช่องทางมากๆ มีดังนี้

 • หักบัญชีเงินฝาก (เราจะต้องมีบัญชี และต้องสมัครสมาชิกในการใช้บริการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ)
 • ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (ผู้ทำจะต้องมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ที่มีสัญลักษณ์ VISA , MASTER)
 • พิมพ์ใบแจ้ง ชำระจ่ายภาษีรถยนต์ แล้วนำไปชำระ ที่ เคาน์เตอร์หรือ ตู้ATM ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ

หลักจากที่เราเสียเงิน ชำระภาษีรถยนต์เรียบร้อยแล้ว ทางกรมขนส่งทางบกจะส่งใบเสร็จรับเงินเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถยนต์และกรมธรรม์ พรบ. รถยนต์ ให้ผู้ชำระผ่านทางไปรษณีย์ เราสามารถนำใบคู่มือขดทะเบียนรถไปบันทึกได้ ที่ หน่วยงานทะเบียนกรมการขนส่งทางบก ทั่วประเทศ


การ จ่ายภาษีรถยนต์ มีหลากหลายช่องทางให้เราเลือก ชำระเงินภาษีรถยนต์ เลยใช่ไหมละครับ ดังนั้นหากใครที่ไม่อยากเดินทางออกจากบ้านก็สามารถเลือกช่องทางออนไลน์ก็ได้แล้วนำใบเสร็จไปจ่ายกับทาง เคาน์เตอร์เซอวิส หรือ วันนั้นว่างๆอยากเดินเล่นด้วยก็สามารถจ่ายได้ที่ห้างสรรพสินค้า แถมยังได้เดินเล่น shop อีกด้วย ต้องบอกเลยว่า กรมขนส่งทางบก เค้าขยายการต่อภาษีรถยนต์ให้กับผู้ขับขี่มากขึ้นจริงๆ ดังนั้น อย่าลืมต่อภาษีรถยนต์กันนะครับ

 

Shares
Share This