ขับรถชนคน

ขับรถชนคน

ขับรถชนคน เวลาเห็นข่าวแบบนี้ตามโทรทัศน์ หรือ โซเชียล เราคงรู้สึกสะเทือนใจกันทุกคนว่าทำไหมจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็น กรณี ดารา นักร้อง บุคคลมีชื่อเสียง หรือ บุคคลธรรมดา ก็สามารถขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตกันได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะ ประมาท หรือ ไม่ประมาท ก็ตาม แต่เคยสงสัยไหมครับว่า กรณี แบบนี้ โทษตามกฏหมายนั้นมี โทษอย่างไร

ขับรถชนคนบาดเจ็บ

และหากบาดเจ็บสาหัสยังโดน กฏหมาย มาตรา 300 อีกด้วยในบัญญัติว่า “ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน หกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

และหากไม่ทำตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก  ด้วยแล้วก็จะโดนอีก หนึ่งข้อหา โดย พ.ร.บ. จราจรทางบก ได้กล่าวเอาไว้ใน มาตรา 78 ว่า

หากผู้ใดก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือไม่ก็ตาม ต้องหยุดรถ และให้ความช่วยเหลือตามความสมควร พร้อมทั้งแสดงตัว และแจ้งเหตุกับพนักงานใกล้เคียงทันที พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของตนให้แก่ผู้ได้รับเสียหายด้วย

อ่านบทความเพิ่มเติม : การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย

ขับรถชนคนเสียชีวิต

กรณี ขับรถชนคนตาย มีความผิดตามกฏหมายประมวลกฏหมายอาญา ในมาตรา 291 ทันที โดยมาตรานี้ระบุเอาไว้ว่า

ผู้ใดที่กระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุที่ทำผู้อื่นถึงแก่ความตาย โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับเงินไม่เกิน 2 หมื่นบาท

หากเกิดมีผู้เสียชีวิต ศาลจะพิจารณาหลักฐานต่างๆ ถ้าผู้ที่ขับรถชนคนเสียชีวิตไม่มีความผิดมาก่อนและยอมใช้ค่าเสียหายและฝ่ายผู้เสียหายไม่เอาเรื่อง เนื่องจากฝ่ายผู้กระทำผิดยอมชดเชยค่าเสียหายค่าชดใช้ให้ ทางศาลก็อาจจะให้โดนจำคุก 1 , 2  หรือ 3 ปี แล้วแต่ศาล

  • กรณียอมความไม่ติดใจเอาเรื่องศาบก็จะลดโทษให้ เหลือโทษเพียงรอลงอาญา โดยจะต้องรายงานตัวเพื่อควบคุมความประพฤติตามระยะที่กำหนด

แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ ขับรถชนคน แบบนี้ขึ้นแล้วเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิด ถึงแม้ว่าคู่กรณีจะเสียชีวิตหรือได้บาดเจ็บ หรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ญาติของผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแทน

 

Shares
Share This