การโอนลอย

การโอนลอย

การโอนลอย คือการที่ผู้ขายรถยนต์นั้นทำการลงนามในเอกสารการโอนรถและใบมอบอำนาจให้ผู้ซื้อ
โดยทำการลงลายมือชื่อในช่องผู้โอนแต่ว่าไม่ได้กรอกรายละเอียดอะไรในช่องผู้รับ แล้วมอบให้ผู้ซื้อไปพร้อมกับเอกสารของผู้ขาย

แต่ไม่ได้มีการจดทะเบียนดำเนินการทางทะเบียนที่สำนักงานขนส่ง

จึงไม่ถือว่าเป็นการโอนตามความหมายของราชการ ถือว่าโอนไปเฉย ๆ

ส่วนใหญ่แล้วคนจะโอนลอยกันก็เพราะประหยัดค่าธรรมเนียมในการโอน หรือ ต้องการขายรถให้กับเต๊นท์และบุคคล

สำหรับการโอยลอยจะใช้เอกสารดังต่อไปนี้ครับ

การโอนลอยใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน เซ็นต์สำเนาถูกต้องของผู้ครองครองรถล่าสุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน เซ็นต์สำเนาถูกต้องของผู้ครองครองรถล่าสุด
 • หนังสือมอบอำนาจที่ผู้ขายลงลายมือชื่อเอาไว้

หากใครกำลังอยากจะโอนลอยแต่ว่าดันทำเล่มทะเบียนรถหายสามารถดูขั้นตอนทำเล่มใหม่ได้ที่นี้ครับ

>> เล่มทะเบียนรถหาย ทำใหม่ง่ายนิดเดียว

ลักษณะการโอนแบบนี้จะเสียประโยชน์กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ผมจะขอยกตัวอย่างดังนี้

 • กรณีของผู้ขาย

นาย ก โอนลอยให้แก่เต๊นรถ หลังจากนั้นเต๊นรถขายรถให้แก่ นาย ข แต่ชื่อยังเป็นชื่อของ นาย ก อยู่

สุดท้าย นาย ข นำรถไปชนคนตาย ตำรวจจะส่งหมายเรียกไปหาเจ้าของรถก็คือ นาย ก นี้เองที่ซวย

สรุป ถ้าเราโอนลอยแล้วคนที่รับรถไปทำอะไรก็แล้วแต่ คนที่จะต้องรับผิดชอบก็คือชื่อเจ้าของรถนั้นเอง

 • กรณีของผู้ซื้อ

เนื่องจากชื่อยังเป็นของเจ้าของคนเดิมอยู่ ถ้าหากในอนาคตเอกสารโอนรถที่ผู้ขายให้ไว้ หมดอายุ หรือสูญหาย ชำรุด ผู้ซื้อก็จะไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียนในเรื่องใด ๆ ได้

เมื่อรู้แล้วว่า การโอนลอย มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างแล้วเริ่มอยากจะโอนรถแบบถูกต้องจริง ๆ ให้อ่านบทความนี้ครับ

>> การโอนรถ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ราคาเท่าไหร่ 2561

ข้อดีการโอนลอย

 • สะดวกสบายในการซื้อรถยนต์มือสอง
 • สามารถเปลี่ยนผู้รับผู้โอนได้เสมอ
 • ประหยัดเงินค่าธรรมเนียม

ผลเสียการโอนลอย

 • ถ้าบัตรประชาชนของผู้ขายสิ้นอายุ จะเกิดปัญหาในการโอนกับนายทะเบียนกรมการขนส่ง ต้องตามตัวคนขาย และเราจะต้องหาเอกสารใหม่ที่ไม่สิ้นอายุมาให้ได้ ถ้าเกิดผู้ที่เป็นคนขาย หรือ เจ้าของเดิม เสียชีวิต เราก็จะไม่สามารถหาเอกสารใหม่ได้ ผลคือ โอนไม่ได้
 • ในช่วงที่รถยังไม่ไปจดทะเบียนโอนที่สำนักงานขนส่ง ถ้าเกิดคนที่เอาไปขับ เกิด ชนคนแล้วหนี หรือ เอาไปขนยาบ้า ตำรวจก็จะตรวจสอบคดีมาถึงเราว่าใครเป็นเจ้าของรถ ซึ่งในทะเบียนยังมีชื่อคุณอยุ่ เราก็อาจจะโดนไปให้ปากคำหรือตั้งข้อหา ทำให้ยุ่งยาก
 • ถ้าเกิดคนที่เอาไปไม่ได้เคยไปต่อทะเบียนเสียภาษีเลย ทางราชการจะถือว่า คุณเป็นคนค้างภาษีป้ายวงกลม

สามารถดู VDO ช่องวางของการโอนลอยได้ด้านล่างครับ

ขอบคุณ VDO จาก : ทนายคู่ใจ

โอนลอยยังไงให้ปลอดภัย

 • ตรวจเช็คเอกสาร เล่มทะเบียน ต้องตรงกับชื่อผู้ครอบครองพาหนะล่าสุด พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
 • ใบคำขอโอน รับโอนและหนังสือมอบอำนาจมีลายเซ็นต์ผู้โอนเรียบร้อย
 • ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
 • หนังสือสัญญาซื้อขายรถยนต์ต้องกรอกข้อมูลให้ละเอียดต้องถือไว้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เพราะมีผลด้านกฎหมาย

กรณีถ้าต้องใช้วิธี การโอนลอย จริง ๆ อยากให้เพื่อน ๆ ตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับ เพราะว่าวิธีนี้ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงอยู่

Shares
Share This