การต่อใบขับขี่

การต่อใบขับขี่ เตรียมพร้อมด้านใดบ้าง กับทักษะที่ต้องทดสอบ

การต่อใบขับขี่

การต่อใบขับขี่ เป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์จะต้องต่ออายุเมื่อครบกำหนด โดยแบ่งออกเป็น 2 ปี และ 5 ปี ผู้ที่จะต่ออายุใบขับขี่นั้น นอกจากจะต้องเตรียมเอกสารในการต่ออายุแล้ว ผู้ที่ประสงค์จะต่อใบขับขี่ ก็ต้องมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์ของคุณด้วยเช่นกัน หากคุณเพิ่งเป็นมือใหม่ที่ไม่เคยต่อใบขับขี่ คุณจะต้องฝึกฝนทักษะและมีความรู้ ดังต่อไปนี้

สมรรถนะร่างกาย

สำหรับการเตรียมความพร้อมทางด้านสมรรถนะของร่างกาย นอกจากจะมีใบรับรองแพทย์เป็นตัวยืนยันว่าร่างกายไม่มีความผิดปกติ สามารถขับขี่รถได้แล้ว ก็ยังต้องทดสอบสมรรถนะอีกเช่นกัน โดยสมรรถนะที่จำเป็นก็คือ การมองเห็น ได้แก่ การมองเห็นทาง เช่น การทดสอบการมองเห็นสี (ตาบอดสี) ทดสอบสายตาทางลึก ทางกว้าง รวมถึงทดสอบการใช้เท้าด้วย เนื่องจากมือและเท้าจะต้องมีความสัมพันธ์กันและมีการตอบสนองที่รวดเร็วตลอดเวลาที่ขับขี่รถนั่นเอง

กฎจราจรเบื้องต้น

การเตรียมความพร้อมในเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เมื่อคุณต้อง การต่อใบขับขี่ จะต้องทราบกฎจราจรเบื้องต้นที่ผู้ใช้รถใช้ถนน และความรู้เกี่ยวกับป้ายจราจรทั้งหมด และก่อนสอบ ทางเจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางบกจะมีข้อมูลให้อ่านก่อนอีกด้วย สามารถช่วยในการทบทวนความจำของคุณได้ดี แต่หากมีการเตรียมตัวล่วงหน้าก็สามารถจำได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้น ผู้ที่จะต่ออายุใบขับขี่ จะต้องศึกษาและจดจำสัญลักษณ์จราจรให้ได้ เมื่อศึกษาและจดจำเรียบร้อยแล้ว ก็จะทำให้คุณมีโอกาสสอบผ่านได้อย่างไม่ยากเลยทีเดียว

ทักษะการปฏิบัติ

ทักษะการปฏิบัติ หรือการทดสอบการขับขี่รถนั่นเอง ในสถานที่สอบจะมีการเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับการทดสอบทักษะการขับรถ อย่างการขับรถเดินหน้าและถอยหลังในแบบทางตรง การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเมื่อมีทางเท้า การถอยรถเข้าซอง เป็นต้น โดยผู้ที่จะทดสอบด่านทั้งหมดเหล่านี้ ควรฝึกฝนให้ดีก่อนทดสอบ เพื่อให้มีความแม่นยำ และช่วยให้ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเอง เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถเดินทางไปกรมขนส่งทางบกเพื่อต่ออายุใบขับขี่ได้แล้ว

การต่อใบขับขี่ นอกจากจะต้องเตรียมเอกสารและตรวจสอบให้ตรงตามกำหนดให้เรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องหาความรู้และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสำหรับการขับขี่รถยนต์รวมถึงกฎหมายในการใช้รถใช้ถนนด้วย เพื่อให้คุณสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัย ทราบกฎจราจรและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายในท้องถนนได้อีกทางหนึ่งด้วย ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่มียานพาหนะมากเลยทีเดียว เพียงเท่านี้ก็ถือว่าคุณเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการขับรถแล้ว

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง : ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญลักษณ์จราจร ป้ายเตือน พร้อมความหมาย

Shares
Share This