deductible คืออะไรกันแน่?|ประกันรถยนต์เบื้องต้นที่ควรรู้

deductible คืออะไร สำหรับคนที่คิดเริ่มต้นที่จะทำประกันภัยรถยนต์ให้รถยนต์ของเราก็ต้องหาข้อมูลกันให้ดีสักหน่อย