การโอนลอย ทำอย่างไรและใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมบอกข้อดีข้อเสีย

ขั้นตอนการโอนลอย ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมบอกข้อดี ข้อเสีย ของการโอนรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ในลักษณะนี้ ถ้าไม่อ่านก่อน เสี่ยง !