ประกันชั้น1 คุ้มครองอะไรบ้าง อ่านก่อนตัดสินใจ ซื้อ ผ่อน ทำ ประกันภัยรถยนต์

ข้อมูล ประกันชั้น1 คุ้มครองอะไรบ้าง ก่อนตัดสินใจซื้อ ผ่อน ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น1 เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการขอเคลมรถยนต์และค่ารักษาพยาบาล