ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง อ่านง่าย 5 นาทีก็เข้าใจ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเพราะเมื่อดูที่ความคุ้มครองแล้วประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ เกือบจะเหมือนกับตัวประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เลยทีเดียว แต่ว่าราคาเบี้ยประกันรถยนต์นั้น ถูกกว่าประกันชั้น 1 อีกดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง