7 วิธีตรวจเช็ครถยนต์ จากการสำรวจอุปกรณ์ภายในรถยนต์ด้วยตนเอง

ปัจจุบันมีผู้ขับขี่หลายคนที่ไม่รู้ วิธีตรวจเช็ครถยนต์ ด้วยตนเอง จนเกิดปัญหากับการขับขี่รถยนต์บนท้อง และทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ