เรื่องน่ารู้ กรมธรรม์รถยนต์ คืออะไร ถ้าเล่มหายจะยังคุ้มครองไหม ?

บทความนี้จะพูดถึงส่วนสำคัญ สำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ นั้นคือ กรมธรรม์รถยนต์ คืออะไร และถ้าเล่ม กรมธรรม์รถหาย จะยังคุ้มครองไหม