7 วิธีตรวจเช็ครถยนต์ จากการสำรวจอุปกรณ์ภายในรถยนต์ด้วยตนเอง

ปัจจุบันมีผู้ขับขี่หลายคนที่ไม่รู้ วิธีตรวจเช็ครถยนต์ ด้วยตนเอง จนเกิดปัญหากับการขับขี่รถยนต์บนท้อง และทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

6 พฤติกรรมทำรถพัง ที่ใครหลายคนทำบ่อย แบบไม่รู้ตัว ในชีวิตประจำวัน

บอกเล่า พฤติกรรมผู้ขับขี่เสี่ยง รถพัง เร็วมากขึ้นกว่าเดิม ถ้าไม่อยากให้รถพังไวอ่านเลย เป็นความรู้การใช้รถยนต์เบื้องต้นในการบำรุงรักษารถยนต์

1 17 18 19