ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญลักษณ์จราจร ป้ายเตือน พร้อมความหมาย 2561

3,429 views

ป้ายจราจร

ป้ายจราจร

ป้ายจราจร  สัญลักษณ์จราจร ป้ายเตือน เครื่องหมายจราจร ภาษาอังกฤษ : Traffic Sign การทำตาม กฎหมายจราจร อย่างถูกต้องจะนำมาสู่การลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงปัญหารถติดขัด ดังนั้นทุกคนจึงควรศึกษาเรื่อง สัญลักษณ์จราจร ให้เข้าใจและยังสามารถนำไปใช้สอบใบขับขี่ได้อีกด้วยนะ วันนี้ prakanmart จึงได้นำหัวข้อนี้มาเขียนเป็นบทความในภาษาเขียนที่เข้าใจง่ายให้ได้ศึกษากัน

ป้ายจราจรมีกี่ประเภท

ป้ายจราจรแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกันดังนี้

  • ป้ายจราจรบังคับ ส่วนมากจะมีพื้นหลังสีขาว ขอบสีแดง มีเป้าหมายเพื่อให้คนทำตามเป็นป้ายกำหนด เช่น ห้ามแซง ห้ามเลี้ยวขวา เป็นต้น
  • ป้ายเตือน ส่วนมากจะมีพื้นสีขาวขอบสีดำ มีเป้าหมายเพื่อเตือนผู้ขับขี่ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า
  • ป้ายแนะนำ มีเป้าหมายเพื่อแนะนำการเดินให้กับผู้ขับขี่ เช่น ทางลัด ป้ายระยะทาง เป็นต้น

สัญญาณไฟจราจร

เป็นเครื่องหมายที่เราเห็นบ่อยมากจะอยู่ตาม ทางแยก ทางเดินเท้า และสถานที่อื่นๆ เพื่อควบคุมการจราจรบนท้องถนนและผู้คนที่ต้องการจะข้ามถนน บนทางแยก ทางเลี้ยว จะประกอบไปด้วย 3 สี นั้นคือ

  • สีเขียว สัญญาณให้เดินรถได้ตามปกติ
  • สีเหลือง ให้ชะลอรถเพื่อเตรียมหยุดรถ
  • สีแดง ให้หยุดรถ
  • สัญญาณจราจรพิเศษ เป็นสีเหลืองกระพริบตลอดเวลา จะอยู่ตามทางแยก ทางข้าม ที่มีรถสัญจรผ่านน้อยให้ผู้ขับขี่หรือผู้เดินเท้าระมัดระวังว่ามีทางแยกอยู่ข้างหน้านะ เช่น ไฟจราจรสำหรับคนข้ามถนน ไฟจราจรสำหรับเปลี่ยนเลน เป็นต้น

เครื่องหมายป้ายจราจร

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใช้บังคับควบคุมการจราจร มีเป้าหมายเพื่อบังคับการเคลื่อนตัวของจราจร เช่น การจอด การเลี้ยว การเดินรถ การกำจัดความเร็ว หรือ อาจเป็นการแจ้งเตือน แนะนำการจราจร การทำตามเครื่องหมายจราจรสามารถลดอุบัติเหตุลงได้โดยเครื่องหมายจราจรต่างๆมีลักษณะดังนี้

Navigate
ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ1
ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ2
ป้ายจราจรประเภทเตือน
เครื่องหมายบนพื้นทาง
เครื่องหมายลูกศรบนพื้น

 

ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ1

ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนดและป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความหรือสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ป้ายจราจร ชื่อเรียกป้ายจราจร ความหมายป้ายจราจร
ป้ายหยุด ป้ายหยุด รถทุกชนิดจะต้องหยุดเมื่อเห็นป้ายนี้ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงขับรถไปต่อได้อย่างระมัดระวัง
ป้ายให้ทาง  ป้ายให้ทาง รถทุกชนิดจะต้องให้ทางแก่คนเดินเท้าและรถด้านหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าไม่มีสิ่งกีดขวางแล้วค่อยขับรถไปต่ออย่างระมัดระวัง
ให้รถสวนทางมาก่อน  ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน รถทุกชนิดจะต้องหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน หากเห็นว่ารถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนแล้วให้ผู้ขับขี่หยุดรถรอถัดมาตามลำดับ จนกระทั่งรถที่สวนทางมาผ่านไปหมดแล้ว จึงสามารถไปต่อได้
ป้ายห้ามแซง ป้ายห้ามแซง ห้ามแซงรถทุกชนิดด้านหน้าในเขตห้ามแซงที่ติดตั้งป้ายเอาไว้
ป้ายห้ามเข้า ป้ายห้ามเข้า ห้ามรถทุกชนิดเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายห้ามเข้า
ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา ห้ามรถทุกชนิดกลับรถทางขวาไม่ว่าจะวิธีใด
ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย  ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย ห้ามรถทุกชนิดกลับรถทางซ้ายไม่ว่าจะวิธีใด
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย  ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย ห้ามรถทุกชนิดเลี้ยวรถไปทางซ้าย
ป้ายห้ามเลี้ยวขวา  ป้ายห้ามเลี้ยวขวา ห้ามรถทุกชนิดเลี้ยวรถไปทางขวา
ป้ายห้ามรถยนต์ ป้ายห้ามรถยนต์ ห้ามรถยนต์ทุกชนิดเข้าไปในพื้นที่ทีติดตั้งป้าย
ป้ายห้ามรถบรรทุก  ป้ายห้ามรถบรรทุก ห้ามรถบรรทุกเข้าไปในพื้นที่ทีติดตั้งป้าย
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์  ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์เข้าไปในพื้นที่ทีติดตั้งป้าย
ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ ป้ายจราจรห้ามรถยนต์สามล้อ ห้ามรถยนต์สามล้อเข้าไปในพื้นที่ทีติดตั้งป้าย เช่น รถตุ๊กตุ๊ก
ป้ายห้ามรถสามล้อ ป้ายห้ามรถสามล้อ ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในพื้นที่ทีติดตั้งป้าย ส่วนใหญ่จะเห็นได้จากสะพานข้ามแยก หรือ เขตสุดสถานที่ท่องเที่ยว
ป้ายห้ามรถจักรยาน ป้ายห้ามรถจักรยาน ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในพื้นที่ทีติดตั้งป้าย มักจะพบในพื้นที่ที่ขรุขระ หรือทางอันตราย
ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในพื้นที่ทีติดตั้งป้าย ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆก็ตาม
ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร  ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรทุกชนิดผ่านเข้าไปในพื้นที่ทีติดตั้งป้าย ส่วนใหญ่จะพบบริเวณที่ทำให้ถนนทรุดตัวได้ เพราะล้อไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ วิ่งบนถนนปกติ
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในพื้นที่ทีติดตั้งป้าย
ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ผ่านเข้าไปพื้นที่ทีติดตั้งป้าย
ป้ายห้ามใช้เสียง ป้ายห้ามใช้เสียง ห้ามใช้เสียงสัญญาณหรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในพื้นที่ทีติดตั้งป้าย ส่วนใหญ่จะพบตาม สถานที่ราชการ เช่น โรงเรียน
ป้ายห้ามคน  ป้ายจราจรห้ามคน หรือ ป้ายห้ามคนเข้า ป้ายห้ามคนเข้า ห้ามคนผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้ายไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆก็ตาม
ป้ายห้ามจอดรถ ป้ายห้ามจอดรถ ห้ามจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับ – ส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องทำโดยเร็ว
ป้ายห้ามหยุดรถ ป้ายห้ามหยุดรถ ห้ามหยุดรถหรือจอดรถตรงแนวนั้นเด็ดขาดส่วนใหญ่จะเป็นถนนสองเลนหากจอดแล้วอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
ป้ายหยุดตรวจ  ป้ายหยุดตรวจ ให้รถทุกชนิดหยุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเคลื่อนรถได้เมื่ิอเจ้าหน้าที่อนุญาต
ป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายจำกัดความเร็ว ห้ามให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงจนกว่าจะพ้นระยะที่สุดที่จำกัดความเร็ว
ป้ายห้ามรถหนักเกินกำหนด  ป้ายห้ามรถหนักเกินกำหนด ห้ามรถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดไว้เป็นตัน เข้าไปยังพื้นที่ทีติดตั้งป้าย
ป้ายห้ามรถกว้างเกินกำหนด ป้ายห้ามรถกว้างเกินกำหนด ห้ามรถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้น เข้าไปในพื้นที่ทีติดตั้งป้าย
ป้ายห้ามรถสูงเกินกำหนด  ป้ายห้ามรถสูงเกินกำหนด ห้ามรถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น เมตร ตาม จำนวนเลข ในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทางหรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย
ป้ายให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า  ป้ายให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า ให้รถทุกชนิดขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด หรือเดินรถทางเดียว
ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย  ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย ให้รถทุกชนิดขับรถไปทางซ้ายทางเดียว
ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา ให้รถทุกชนิดขับรถไปทางขวาทางเดียว
ป้ายให้ชิดซ้าย  ป้ายจราจรให้ชิดซ้าย ให้รถทุกชนิดขับรถผ่านไปทางซ้ายของป้าย
ป้ายให้ชิดขวา ป้ายให้ชิดขวา ให้รถทุกชนิดขับรถผ่านไปทางขวาของป้าย
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย  ป้ายให้เลี้ยวซ้าย ป้ายให้เลี้ยวซ้าย บังคับให้รถทุกชนิดขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายทางเดียว
ป้ายให้เลี้ยวขวา  ป้ายให้เลี้ยวขวา ป้ายบังคับ ให้รถทุกชนิดขับรถเลี้ยวไปทางขวาทางเดียว
ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ให้รถทุกชนิดสามารถขับรถไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
ป้ายให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา  ป้ายให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา ให้รถทุกชนิดขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย
ป้ายวงเวียน  ป้ายวงเวียน ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียนและรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่เล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน ห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน หากเกิดอุบัติเหตุให้ดู ฝ่านถูกและฝ่ายผิด จากเลนหรือเส้นทางที่ขับมา
ป้ายสุดเขตบังคับ  ป้ายจราจรสุดเขตบังคับ พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อน อาทิเช่น ป้ายจำกัดความเร็ว

ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ2

ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด และ ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ป้ายจราจร ลักษณะชื่อเรียก ความหมายป้ายจราจร
ป้ายให้รถตรงไป ป้ายจราจรให้รถตรงไป ผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด เป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น ห้ามมิให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาโดยเด็ดขาด
ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย บ่งบอกว่าทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น
ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา  ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา ป้ายบอกว่าทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางขวาเท่านั้น ห้ามมิให้ขับรถไปทางซ้าย
ป้ายให้ชิดซ้าย ป้ายให้ชิดซ้าย ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้ายของป้าย
ป้ายให้ชิดขวา ป้ายให้ชิดขวา ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาของป้าย
ป้ายให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา ป้ายให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย ป้ายให้เลี้ยวซ้าย ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายทางเดียว
ป้ายให้เลี้ยวขวา ป้ายให้เลี้ยวขวา ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว
ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ให้ขับรถไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย ป้ายจราจรให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย ผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปหรือเลี้ยวไปทางซ้ายเท่านั้น
ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา ผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปหรือเลี้ยวไปทางขวาเท่านั้น
ป้ายวงเวียน ป้ายวงเวียน ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียน และรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุด ให้สิทธิแก่รถที่เล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน ห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน
ป้ายช่องเดินรถประจำทาง  ป้ายช่องเดินรถประจำทาง ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถประจำทาง
ป้ายช่องเดินรถมวลชน ป้ายช่องเดินรถมวลชน ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถมวลชน และให้ใช้ได้เฉพาะรถที่มีจำนวนคนบนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ระบุในป้าย
ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์  ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์ ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยานยนต์
ป้ายช่องเดินรถจักรยาน  ป้ายช่องเดินรถจักรยาน ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยาน
ป้ายเฉพาะคนเดิน ป้ายเฉพาะคนเดิน บริเวณที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้ใช้ได้เฉพาะคนเดินเท้าเท่านั้น
ป้ายความเร็วขั้นต่ำ  ป้ายจราจรความเร็วขั้นต่ำ บริเวณที่ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าที่กำหนดเป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้าย

 ป้ายจราจรประเภทเตือน

ป้ายเตือนตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด ป้ายเตือนที่แสดงด้วยข้อความหรือสัญลักษณ์ และป้ายเตือนในงานก่อสร้างต่าง ๆ
สัญลักษณ์ป้ายจราจร ชื่อเรียกป้ายจราจร ความหมายป้ายจราจร
ป้ายทางโค้งซ้าย ป้ายทางโค้งซ้าย ทางข้างหน้าโค้งแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางโค้งขวา ป้ายทางโค้งขวา ทางข้างหน้าโค้งแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านขวาด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย ป้ายจราจรทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย ทางข้างหน้าโค้งแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา ป้ายทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา ทางข้างหน้าโค้งแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านขวาด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางโค้งรัศมีแคบเริ่มซ้าย  ป้ายทางโค้งรัศมีแคบเริ่มซ้าย ทางข้างหน้าโค้งแคบไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านขวาด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางโค้งรัศมีแคบเริ่มขวา ป้ายทางโค้งรัศมีแคบเริ่มขวา ทางข้างหน้าโค้งแคบไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านขวาด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย ป้ายทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย ทางข้างหน้าคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางคดเคี้ยวเริ่มขวา  ป้ายทางคดเคี้ยวเริ่มขวา ทางข้างหน้าคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางโทตัดทางเอก  ป้ายทางโทตัดทางเอก ทางข้างหน้ามีทางโทตัด ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง และให้ทางเอกไปก่อน
ป้ายทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย ป้ายทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย ทางข้างหน้ามีทางโทแยกจากทางเอกไปทางซ้ายเป็นรูปตัววาย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง และระวังเกาะกลาง
ป้ายทางโทแยกทางเอกทางซ้าย ป้ายทางโทแยกทางเอกทางซ้าย ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้ายให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางโทแยกทางเอกทางขวา ป้ายจราจรทางโทแยกทางเอกทางขวา ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางขวาให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย  ป้ายทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้ายและหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางขวา ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา ป้ายทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวาและหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย ป้ายทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านซ้าย ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา ป้ายทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านขวา ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ป้ายวงเวียนข้างหน้า ป้ายวงเวียนข้างหน้า ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกมีวงเวียน ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางแคบลงทั้งสองด้าน ป้ายทางแคบลงทั้งสองด้าน ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น ขณะที่รถผ่านทางแคบผู้ขับรถจะต้องระมัดระวังมิให้รถชนหรือเสียดสี
ป้ายทางแคบด้านซ้าย ป้ายทางแคบด้านซ้าย ทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
ป้ายทางแคบด้านขวา ป้ายจราจรทางแคบด้านขวา ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นความ
ป้ายสะพานแคบ ป้ายสะพานแคบ ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถเดินหลีกกันไม่ได้ ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอันตรายจากรถที่จะสวนมา จากอีกฝ่ายหนึ่งของสะพาน ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งอยู่ ก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ป้ายทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง ป้ายทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านและไม่มีเครื่องกั้นทาง ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงให้มาก และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านมาให้หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร แล้วรอคอยจนกว่ารถไฟนั้นผ่านพ้นไป พอปลอดภัยแล้ว จึงขับรถต่อไปได้ ห้ามมิให้ขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะที่อาจจะเกิดอันตรายได้เป็นอันขาด
ป้ายทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง ป้ายทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง หน้าที่ได้กั้นทาง หรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถถัดต่อมาตามลำดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้วให้รถที่หยุดรอเคลื่อนที่ตามกันได้ด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางขึ้นลาดชัน ป้ายทางขึ้นลาดชัน ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันขึ้นเขาขึ้นเนิน สันเขาหรือสันเนินอาจกำบังสายตาไม่ให้มองเห็นรถที่สวนมา ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงและเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก กับให้ระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา
ป้ายทางลงลาดชัน ป้ายทางลงลาดชัน ทางข้างหน้าเป็นทางลาดลงเขาลงเนิน ให้ขับรถให้ช้าลงเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก และผู้ขับขี่ขับรถไม่ควรปลดเกียร์หรือดับเครื่องยนต์เป็นอันขาดในกรณีที่เป็นทางลง เขา หรือเนินที่ชันมากให้ใช้เกียร์ต่ำเพื่อความปลอดภัย
ป้ายเตือนรถกระโดด ป้ายเตือนรถกระโดด ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกะทันหัน เช่น บริเวณคอสะพาน  ทางข้ามท่อระบายน้ำ และคันชะลอความเร็วเป็นต้น ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวัง
ป้ายผิวทางขรุขระ ป้ายผิวทางขรุขระ ทางข้างหน้าขรุขระมากมีหลุมมีบ่อ หรือเป็นสันติดต่อกัน ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวัง
ป้ายทางลื่น ป้ายทางลื่น ทางข้างหน้าลื่นเมื่อผิวทางเปียกอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังการลื่นไถล อย่าใช้ห้ามล้อโดยแรงและทันที การหยุดรถ  การเบารถ หรือเลี้ยวรถในทางลื่นต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ป้ายผิวทางร่วน ป้ายผิวทางร่วน ทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูงให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ ช้าลง และระมัดระวังอันตราย อันอาจเกิดจากวัสดุผิวทางและปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ป้ายสะพานเปิดได้ ป้ายจราจรสะพานเปิดได้ ทางข้างหน้าจะต้องผ่านสะพานที่สามารถเปิดให้เรือลอด  ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังในการหยุดรถ เมื่อเจ้าหน้าที่จะปิดกั้นทางเพื่อเปิดสะพานให้เรือผ่านเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อรถข้างหน้าและรถข้างหลัง
ป้ายทางร่วมป้ายทางร่วม ป้ายทางร่วม ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางซ้ายหรือทางขวาตามลักษณะ สัญลักษณ์ในป้าย ผู้ขับขี่จะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางคู่ข้างหน้า ป้ายทางคู่ข้างหน้า ทางข้างหน้าเป็นทางคู่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็นสองทางไปทาง หนึ่งมาทางหนึ่ง ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดไปทางด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ป้ายสิ้นสุดทางคู่ ป้ายสิ้นสุดทางคู่ ทางข้างหน้าเป็นทางร่วมที่ไม่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจร ให้ผู้ขับขี่ขับรถช้าลงและชิดด้านซ้ายของทาง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
ป้ายจุดกลับรถ ป้ายจุดกลับรถ ทางข้างหน้าจะมีที่กลับรถ ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างระมัดระวัง
ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายสัญญาณจราจร ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ผู้ขับขี่ขับรถช้าลงและพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
ป้ายหยุดข้างหน้า ป้ายหยุดข้างหน้า ทางข้างหน้ามีเครื่องหมายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันที เมื่อขับรถถึงป้ายหยุด
ป้ายระวังคนข้ามถนน ป้ายระวังคนข้ามถนน ทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้ามถนนหรือมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ข้างทาง ซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและ ระมัดระวังคนข้ามถนน ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย
ป้ายระวังคนข้ามถนน ป้ายระวังคนข้ามถนน ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน ถ้ามีเด็กนักเรียนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไปได้โดย ปลอดภัย ถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอน ให้งดใช้เสียงสัญญาณและห้ามทำให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใด ๆ
ป้ายระวังสัตว์ ป้ายจราจรระวังสัตว์ ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทางให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ
ป้ายระวังอันตราย ป้ายระวังอันตราย ทางข้างหน้ามีอันตราย เช่น เกิดอุบัติเหตุ ทางทรุด เป็นต้น ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ
ป้ายเขตห้ามแซง  ป้ายเขตห้ามแซง ใช้ติดตั้งทางด้านขวาของทาง คือ ทางช่วงนั้นมีระยะมองเห็นจำกัด  ผู้ขับขี่จะไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนทางมาในระยะที่จะแซงรถอื่นได้
ป้ายเครื่องหมายลูกศรคู่ ป้ายเครื่องหมายลูกศรคู่ มีเกาะหรือสิ่งกีดขวางอยู่กลางทางจราจร ยวดยานสามารถผ่านไปได้ทั้งทางซ้ายและทางขวาของป้าย
ป้ายอุบัติเหตุข้างหน้า ป้ายอุบัติเหตุข้างหน้า ทางข้างหน้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น อาจมียวดยานหรือสิ่งอื่นกีดขวางทางจราจร
ป้ายทางเบี่ยงซ้าย ป้ายทางเบี่ยงซ้าย ทางข้างหน้ามีการก่อสร้างทางหลวง การจราจรจะต้องเปลี่ยนแนวทางไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวทางด้านซ้าย
ป้ายทางเบี่ยงขวา ป้ายทางเบี่ยงขวา ทางข้างหน้ามีการก่อสร้างทางหลวง การจราจรจะต้องเปลี่ยนแนวทางไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวทางด้านขวา
ป้ายเครื่องจักรกำลังทำงาน ป้ายเครื่องจักรกำลังทำงาน ทางข้างหน้ามีเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ข้างทาง และล้ำเข้ามาในผิวจราจร หรือใกล้ผิวจราจรเป็นครั้งคราว
ป้ายคนทำงาน ป้ายคนทำงาน ทางข้างหน้ามีคนงานกำลังทำงานอยู่บนผิวจราจรหรือใกล้ชิดกับผิวจราจร
ป้ายสำรวจทาง ป้ายจราจรสำรวจทาง ทางข้างหน้ามีเจ้าหน้าที่กำลังทำการสำรวจทางอยู่บนผิวจราจรหรือใกล้ชิดกับผิวจราจร

เครื่องหมายบนพื้นทาง

สัญลักษณ์พื้นทาง ลักษณะชื่อเรียก ความหมายพื้นทาง
 เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 200 ซม. ให้ผู้ขับขี่ขับรถในด้านซ้าย เลี้ยวขวาหรือแซงหน้ารถคันอื่นได้เมื่อปลอดภัย
 เส้นแบ่งทิศทางจราจรเตือน เส้นแบ่งทิศทางจราจรเตือน ลักษณะจะเป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 300 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 100 ซม. ให้ทราบว่าจะถึงเขตทางข้าม แยก เขตห้ามแซง เว้นแต่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ หรือกลับรถ ขับข้ามเส้นได้แต่ต้องระวังเป็นพิเศษ (สังเกตดูจะเห็นว่าเส้นจะยาวกว่า เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ)
 เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซง  เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซง ลักษณะจะเป็นเส้นทึบสีขาว ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ห้ามแซงหรือขับรถผ่านคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด
 เส้นแบ่งทิศทางจราจร คู่เส้นแบ่งทิศทางจราจรคู่  เส้นแบ่งทิศทางจราจร คู่ ลักษณะจะเป็นเส้นประคู่เส้นทึบ เป็นเส้นทึบสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ขนานไปกับเส้นประสีขาวขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 200 เซนติเมตร เส้นทั้งสองมีระยะห่างกัน 15 เซนติเมตร รถทางเส้นทึบห้ามแซง ขับรถผ่าน หรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด ส่วนรถทางเส้นประอาจข้ามหรือแซงได้เมื่อปลอดภัย
เส้นแบ่งทิศทางจราจร ห้ามแซงคู่ เส้นแบ่งทิศทางจราจร ห้ามแซงคู่ ลักษณะจะเป็นเส้นทึบคู่ เป็นเส้นทึบสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ขนานกันมีระยะห่างระหว่างเส้น 15 เซนติเมตร ห้ามรถทุกชนิดผ่าน ขับรถคร่อมเส้น ห้ามแซงโดยเด็ดขาดทั้งสองทิศทาง
เส้นแบ่งช่องเดินรถปกติ เส้นแบ่งช่องเดินรถปกติ ลักษณะจะเป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 300 เซนติเมตร ให้ผู้ขับขี่ขับรถในช่องเดินรถ ห้ามขับคร่อมเส้นหรือทับเส้น เว้นแต่จะเปลี่ยนช่องเดินรถหรือกลับรถ
 เครื่องหมาย "เส้นแบ่งช่องเดินรถเตือน  เครื่องหมายเส้นแบ่งช่องเดินรถเตือน ลักษณะจะเป็นเส้นแบ่งช่องเดินรถประเภทเตือนเป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 300 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 100 เซนติเมตร บ่งบอกว่าใกล้จะถึงเส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซง ห้ามขับคร่อมเส้นช่องเดินรถ เว้นแต่จะเปลี่ยนช่องเดินรถ
 เส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซง เส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซง ลักษณะจะเป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร เป็นการบังคับว่าห้ามแซงโดยเด็ดขาด ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้น หรือกลับรถ โดยจะพบว่าจะมีหลายคนที่ชอบฝ่าฝืนจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
 เส้นขอบทาง เส้นขอบทาง ลักษณะจะเป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 60 เซนติเมตร ให้ผู้ขับขี่ขับรถในช่องทางจราจรด้านขวาของเส้น
 เส้นแบ่งเดินรถประจำทาง เส้นแบ่งเดินรถประจำทาง ลักษณะจะเป็นเส้นทึบสีเหลืองขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร รถประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่อธิบดีกรมตำรวจกำหนด ให้ใช้ช่องทางเดินรถด้านซ้ายของเส้นนี้ รถประเภทอื่นห้ามขับผ่านเข้าไปในช่องนี้ ฝ่าฝืนมีโทษจับปรับตาม กฎหมายจราจร
 เส้นแบ่งภายในช่องเดินรถประจำทาง เส้นแบ่งภายในช่องเดินรถประจำทาง ให้รถประจำทางหรือรถที่กำหนดวิ่งในช่องทางได้ทั้ง 2 ช่อง ทั้งซ้ายและขวาของเส้นนี้
 เส้นแบ่งช่องเดินรถประจำทางสามารถข้ามผ่านได้ เส้นแบ่งช่องเดินรถประจำทางสามารถข้ามผ่านได้ ลักษณะจะเป็นเส้นทึบสีเหลืองขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 30 เซนติเมตร รถประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่อธิบดีกรมตำรวจกำหนด ให้ใช่ช่องเดินรถทางด้านซ้าย ของเส้นนี้ รถประเภทอื่นให้ขับผ่านได้กรณีจะเข้าออกจากซอยหรือเลี้ยว
 จุดเริ่มต้นช่องเดินรถประจำทาง จุดเริ่มต้นช่องเดินรถประจำทาง รถประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่อธิบดีกรมตำรวจกำหนด ให้ผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางหลังจุดนี้ รถประเภทอื่นห้ามขับเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางหลังจุดนี้
 เส้นแนวหยุด  เส้นแนวหยุด ลักษณะจะเป็นเส้นขวางถนน เป็นเส้นทึบสีขาว ขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ให้ผู้ขับขี่ขับรถหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกครั้งเพื่อดูจังหวะรถว่างหรือรอให้คนข้าม ในทางข้ามข้างหน้าผ่านไปก่อนเมื่อปลอดภัยจึงขับรถผ่านไป
 เส้นให้ทาง  เส้นให้ทาง ลักษณะจะเป็นเส้นขวางถนน เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 30 เซนติเมตร เป็นเส้นประสีขาวข้ามถนนให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลง แล้วดูให้รถอื่นที่ออกจากทางร่วม หรือคนเดินเท้าในทางข้ามที่ขวางหน้าผ่านไปก่อน เห็นปลอดภัยแล้วจึงขับรถผ่านไป
 เส้นทแยงสำหรับทางแยก เส้นทแยงสำหรับทางแยก ลักษณะจะเป็นเส้นทึบสีเหลืองขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ลากทแยงตัดกันทำมุม 45 องศา ห่างกัน 200 เซนติเมตร ภายในกรองเส้นทึบสีเหลือง ขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร เป็นเส้นทึบสีเหลืองลากทแยงมุม ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยงนี้ ส่วนใหญ่จะพบเห็นตามหน้าซอยต่างๆ

เครื่องหมายลูกศรบนพื้น

สัญลักษณ์ลูกศรบนพื้น ชื่อเรียกลูกศรบนพื้น ความหมายลูกศรบนพื้น
 ลูกศรตรงไป ลูกศรตรงไป ผู้ขับขี่ที่ขับรถในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับตรงไป ห้ามขับเลี้ยวซ้าย หรือขวา
 ลูกศรเลี้ยวซ้าย ลูกศรเลี้ยวซ้าย ผู้ขับขี่ที่ขับรถในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับเลี้ยวซ้าย ห้ามขับตรงไปหรือเลี้ยวขวา
 ลูกศรเลี้ยวขวา ลูกศรเลี้ยวขวา ผู้ขับขี่ที่ขับรถในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับเลี้ยวขวา ห้ามขับตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
 ลูกศรเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวา ลูกศรเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวา ผู้ขับขี่ที่ขับรถในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องเลี้ยวขับซ้ายหรือเลี้ยวขวา ห้ามขับตรงไป
 ลูกศรตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย ลูกศรตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย ผู้ขับขี่ที่ขับรถในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย ห้ามขับเลี้ยวไปทางขวา
 ลูกศรตรงไป หรือเลี้ยวขวา ลูกศรตรงไป หรือเลี้ยวขวา ผู้ขับขี่ที่ขับรถในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับตรงไปหรือเลี้ยวขวา ห้ามขับเลี้ยวไปทางซ้าย
 ลูกศรตรงไปและเลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา  ลูกศรตรงไปและเลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา ผู้ขับขี่ที่ขับรถในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
 ลูกศรเลี้ยวกลับ ลูกศรเลี้ยวกลับ ผู้ขับขี่ที่ขับรถในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องกลับรถไปใช้ช่องทางในทิศทางจราจรตรงข้าม ห้ามขับตรงหรือเลี้ยวซ้าย ต้องดูความปลอดภัยในรถที่สวนมาทางจราจรตรงข้ามเมื่อปลอดภัยจึงกลับรถได้ มิฉะนั้นจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

หากผู้ขับขี่ทุกคนทำตามระเบียบข้อความสัญลักษณ์ ป้ายจราจร แต่ละอันอย่างเคร่งครัดก็สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่รถทุกชนิด ถึงแม้จะมีผู้ขับขี่ที่ไม่ชอบทำตาม กฎหมายป้ายจราจร จนทำให้ผู้ขับขี่ท่านอื่นที่ทำตาม กฎจราจร ต้องเดือดร้อน เราก็ยังสามารถที่จะเพิ่มความระมัดระวังได้ด้วยตนเอง การศึกษาสัญลักษณ์ต่างๆจากบทความยังสามารถนำไปใช้ในการสอบใบขับขี่อีกด้วย

แหล่งรวบรวมข้อมูล

ขอบคุณข้อมูลจาก : kapook, wikipedia, khiansapolice, dlt.go.th, easyinsure

ขอบคุณรูปภาพจาก : khiansapolice, dlt.go.th, kapook