ต่อภาษีรถยนต์ ต่อทะเบียนรถ พรบ ใช้เอกสารอะไรบ้าง คำนวณภาษี ยังไง

27,844 views

ต่อภาษีรถยนต์

ต่อภาษีรถยนต์

สำหรับคนที่มีรถยนต์คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วกับคำว่า ต่อภาษีรถยนต์ ต่อทะเบียนรถ เพราะว่าเราจะต้องนำเงินไปจ่ายกันทุกปี ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากประจำปี หากว่าเราไม่ได้ไป ต่อภาษีหรือลืมไปต่อในปีนั้น เราก็จะต้องเสียค่าปรับอย่างแน่นอน

เอกสารต่อภาษีรถยนต์
ขั้นตอนต่อภาษีรถยนต์
ติดแก๊สเพิ่มต่อภาษีรถยนต์
ต่อภาษีรถยนต์ล่าช้า
ไม่ได้ต่อภาษีรถยนต์แล้วนำรถมาใช้
ต่อภาษีรถยนต์ที่ไหนดี
ค่าใช้จ่ายต่อทะเบียนรถ พรบ

ต่อภาษีรถยนต์  เอกสารที่จะต้องเตรียมใช้

เอกสารที่ต้องใช้คือ

 • สมุดรายการจดทะเบียนรถ หรือ สำเนารายการจดทะเบียนรถ  คือ เอกสารที่ใช้ระบุเกี่ยวกับรถยนต์ของเราไว้ สิ่งที่ระบุเอาไว้เช่น รายละเอียดการจดทะเบียนรถยกตัวอย่างเช่น วันจดทะเบียน จดที่จังหวัดอะไร รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ รายละเอียดของเจ้าของรถยนต์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ เลขตัวถังแก๊ส เป็นต้น

ตัวอย่าง สำเนาทะเบียนรถยนต์ สำเนาทะเบียนรถยนต์

ขอบคุณรูปภาพจาก : chevroletsonic-club

 • หลักฐานการทำ พ.ร.บ. ส่วนท้ายหรือสำเนาหน้าตาราง พ.ร.บ. ที่ยังไม่หมดอายุอย่างน้อย 3 เดือน

ตัวอย่าง : พรบ. รถยนต์

พรบ รถยนต์

ขอบคุณรูปภาพจาก : blogspot.com

ตัวอย่าง : ส่วนท้าย พรบ. รถยนต์

ต่อภาษี

ขอบคุณรูปภาพจาก : newpriusclub

 • ใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) เฉพาะในกรณีที่รถยนต์มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี และรถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งาน 5 ปี ขึ้นไป ที่เราจะต้องตรวจสอบสภาพรถยนต์ก็เพื่อตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ว่ามีสมรรถนะ ที่จะใช้งานบนท้องถนนได้หรือไม่ เราสามารถขอเอกสารตรวจสอบได้ที่ กรมขนส่งทางบก หรือ สถานตรวจสภาพเอกชน (ตรอ.)

กรณีรถยนต์ของเรานั้นขาดการ ต่อภาษีรถยนต์ เกิน 1 ปี และต้องการต่อภาษีรถยนต์ เราจะต้องมีใบรับรองการตรวจสภาพรถ (ตรอ.) จากกรมขนส่งทางบก และจะต้องจ่ายค่าปรับย้อนหลังพร้อมค่าภาษี ด้วย

ขั้นตอนต่อภาษีรถยนต์

คลิปตัวอย่างขั้นตอนการ ต่อทะเบียนรถยนต์ ด้วยตนเอง

ขอบคุณคลิปจาก : Smotv100

ต่อภาษีรถยนต์ แล้วติดแก๊สเพิ่มเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 

 • รถยนต์ที่มีการติดแก๊สเพิ่มมา 5 ปี จะต้องมีเอกสารใบรับรองการตรวจสอบและการทดสอบความปลอดภัย

ตัวอย่าง : เอกสารใบรับรองการติิดก๊าซ

เอกสารรับรองการติดแก๊ส

ขอบคุณรูปภาพจาก : gasthai

 • รถที่ติดแก๊สก๊าซ NGV หรือ ก๊าซ CNG จะต้องมีใบรับรองจากวิศวกรมายื่น ต่อภาษีรถยนต์ ทุกปี
 • ถ้ารถยนต์ติดตั้งก๊าซ NGV และ CNG มาจากโรงงาน ใน 3 ปีแรก สามารถยื่นต่อภาษีได้เลยไม่ต้องใช้ใบรับรองวิศวกร

ตัวอย่าง : ใบรับรองวิศวกรรม

ใบรับรองวิศวกรรม

ขอบคุณรูปภาพจาก : powergas

ต่อภาษีรถยนต์ล่าช้ามีโทษปรับยังไง

เมื่อใกล้ถึงวันที่ครบกำหนดจะต้อง ต่อทะเบียนรถ เราสามารถทำล่วงหน้าได้ 3 เดือน แต่หากเราจะ ต่อภาษีรถยนต์ เมื่อเกินกำหนดไปแล้ว  หรือต่อภาษีรถยนต์ล่าช้า เราจะต้องเสียค่าปรับ เพิ่มเติมอัตราค่าปรับอยู่ที่ ร้อยละ 1% ของค่าภาษีรถยนต์ต่อเดือน เช่น ค่าภาษีรถยนต์ 2000 บาท รถยนต์มีการขาดการต่อภาษีรถยนต์ 1 เดือน ค่าปรับก็จะเท่ากัับ 20 บาทเป็นต้น

ถ้าเกิดว่าเราขาดการ ต่อภาษีรถยนต์ เป็นระยะเวลาเกิน 3 ปี ทะเบียนรถยนต์ของเราก็จะถูกระงับ หลังจากนั้นก็จะมีจดหมายมาจากสำนักงานขนส่งว่าให้เรานำ ป้ายทะเบียนรถยนต์ มาคืนพร้อมกับใบคู่มือและการบันทึกการระงับป้ายทะเบียนรถยนต์ และให้เราชำระค่าปรับและค่าภาษีรถยนต์ที่ค้างทั้งหมด

หากเราต้องการนำรถยนต์ไปยื่นเรื่องขอจดทะเบียนใหม่ก็สามารถทำได้ โดยต้องนำรถเข้ารับการตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งและยื่นเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการทำประกันภัยตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

ไม่ได้ ต่อภาษีรถยนต์ แล้วนำมาใช้ผิดกฏหมายไหม

ต้องบอกก่อนว่า ผิด แน่นอนครับที่เรานำรถยนต์ที่ขาดการ ต่อภาษีรถยนต์ มาใช้เพราะการใช้รถยนต์บนท้องถนนนั้นจะต้อง ต่อ พรบ รถยนต์ และ ต่อภาษีรถยนต์ ทุกปี ตามกฏหมายถ้าละเมิดไม่ต่อจะมีโทษปรับทางจราจร 20,000 บาท และนอกเหนือจากนั้นยังสามารถแบ่งความผิดได้เป็น 3 กรณีดังนี้

 • ใช้รถยนต์ที่ไม่มี พรบ. หรือ ขาดต่ออายุภาษีรถยนต์ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 • ใช้รถยนต์ที่ไม่จดทะเบียนรถยนต์ หรือ ขาดต่อทะเบียนรถยนต์ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 • ใช้รถที่ไม่แสดงเครื่องหมายการชำระภาษี มีโทษปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท

ต่อภาษีรถยนต์ที่ไหนดี

ส่วนใหญ่แล้วเราจะไป ต่อภาษีรถยนต์ กันที่กรมขนส่งทางบกแต่ก็ยังมีช่องทางอื่นอีกที่เราสามารถจะต่อภาษีรถยนต์ และ พรบ. ได้ หากเราไม่มีเวลาว่าง หรือการเดินทางไม่สะดวกก็สามารถไปต่อภาษีรถยนต์ได้ตามสถานที่ต่อไปนี้

 • ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งในกรุงเทพ
 • สำนักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพ
 • ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
 • ห้าง Big C ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทั้งหมด 13 สาขา
 • ห้างสรรพสินค้า Central รามอินทรา เปิดให้บริการ 10.00 – 17.00 น.
 • Paradise Park ศรีนครินทร์ เปิดให้บริการ 10.00 – 17.00 น
 • ห้างสรรพสินค้า Central World เปิดให้บริการ 11.00 – 18.00 น.

ขอบคุณข้อมูลจาก :  finance.rabbit

หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี้ : จ่ายภาษีรถยนต์ เสียภาษีรถยนต์ ได้ที่ไหนบ้าง

อัตรา ราคา ค่า การต่อทะเบียนรถยนต์ และ พรบ รถยนต์ ปี 2561

 

เรามักจะเจอคำถามแบบนี้ประจำครับว่า การต่อภาษีรถยนต์ ต่อพรบ รถยนต์ ราคาเท่าไหร่ คิด คำนวณ ยังไงถึงจะถูกว่าผมก็มีการคำนวณแบบสรุปมาให้ดูกันครับ

1. รถป้ายทะเบียนสีขาวตัวหนังสือสีดำ หรือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง

การคิดภาษีรถยนต์ จะขึ้นอยู่กับ ขนาดเครื่อง (cc) รถยนต์ อยู่ที่ราคาประมาณ 0.5 – 1.5 บาท/cc ส่วนรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 ปี ลดให้ 10 % ขึ้นไป รถที่อยู่ในหมวดนี้ยกตัวอย่างเช่น รถกะบะ 4 ประตู รถ SUV รถเก๋ง คิดภาษีตาม cc ได้ดังนี้

1 – 600 cc คิด ซีซี ละ 0.50 สตางค์

601 – 1800 cc  คิด ซีซี ละ 1.50 บาท

1801 ขึ้นไป คิด cc ละ 4 บาท


ตัวอย่างการคำนวณเช่น รถยนต์ toyota อายุรถ 4 ปี เครื่องยนต์ 1,500 cc

1. 600 cc แรก cc ละ 0.5 บาท = 600 x 0.5 = 300 บาท
2. 601-1500 cc ละ 1.50 บาท = (1,500 – 600) = 899 x 1.50 = 1,348.50 บาท

รวมค่าภาษี 300 + 1,348.50 = 1,648.50 บาท


ในกรณีที่รถมีขนาดเกิน 1800 ซีซี สมมุติว่าเครื่องยนต์ขนาด 2,979 ซีซี จะคำนวณได้ดังนี้

รถยนต์ ยี่ห้อ Toyota รุ่น Vigo อายุรถ 4 ปี เครื่องยนต์ 3,000 cc
1. 600 cc แรก cc ละ 0.5 บาท = 600×0.5 = 300 บาท
2. 601-1800 cc ละ 1.50 บาท = (1,800-600) = 1199 x 1.50 = 1,798.50 บาท
3. เกิน 1801 cc ละ 4 บาท = (3,000 – 1,801)  = 1199 x 4.00 = 4,796 บาท
รวมค่าภาษี  300 + 1,798.50 + 4,796 บาท = 6,894.50 บาท

ภาษี ปีที่ 1-5 ภาษีคงที่
6 ปีลด 10%
7 ปีลด 20%
8 ปีลด 30%
9 ปีลด 40%
10 ปีลด 50%
ปีที่ 11 เป็นต้นไป ภาษีเท่ากับปีที่ 10


2. รถป้ายทะเบียนสีขาวตัวหนังสือเขียว คือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง

การคำนวณภาษีจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักรถ ดังนี้น้ำหนักรถ 501- 750 กก. อัตราภาษี 450 บาท
น้ำหนักรถ 751 – 1000 กก. อัตราภาษี 600 บาท
น้ำหนักรถ 1001 – 1250 กก. อัตราภาษี 750 บาท
น้ำหนักรถ 1251 – 1500 กก. อัตราภาษี 900 บาท
น้ำหนักรถ 1501 – 1750 กก. อัตราภาษี 1,050 บาท
น้ำหนักรถ 1751 – 2000 กก. อัตราภาษี 1,350 บาท
น้ำหนักรถ 2001 – 2500 กก. อัตราภาษี 1,650 บาท


3. รถป้ายทะเบียนพื้นขาวตัวหนังสือสีน้ำเงิน คือรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง

การคำนวณภาษีจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักรถ
น้ำหนักรถไม่เกิน 1800 กก. อัตราภาษี 1,300 บาท
น้ำหนักรถเกิน 1800 กก. อัตราภาษี  1,600 บาท

รถจักรยานยนต์ ไม่ว่าจะ 100 cc หรือ 1,000 cc เท่ากับ 100 บาททั้งหมด

ขอบคุณข้อมูลจาก auto.mthai.com

นอกจากนั้นเรายังสามารถ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมขนส่งทางยก อีกด้วยนะครับ www.dlte-serv.in.th