การโอนรถยนต์ โอนรถมอเตอร์ไซค์ โอนลอย คืออะไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

การโอนรถยนต์ โอนรถมอเตอร์ไซค์ โอนลอย

การโอนรถยนต์ โอนรถมอเตอร์ไซค์ โอนลอย

การโอนรถยนต์ โอนรถมอเตอร์ไซค์ โอนลอย โอนรถข้ามจังหวัด ถ่ายกรรมสิทธ์จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ส่วนมากแล้วจะเกิดจากการซื้อขายหรือการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของมือใหม่ คือ การโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์จากเจ้าของคนเก่าไปยังเจ้าของคนใหม่ โดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นในกรณีมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมือรถยนต์หรือเจ้าของรถยนต์เสียชีวิต โดยการโอนรถยนต์นั้นเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราแจ้งต่อนายทะเบียน ในกรณีโอนกรรมสิทธิ์ในรถและป็นรถที่จดทะเบียนแล้วอย่างเดียว

ในส่วนของการโอนสิทธิ์ในการครอบครองรถยนต์ ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนชื่อของผู้เช่าซื้อ ไม่นับว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์และไม่ต้องแจ้งโอนต่อนายทะเบียน

บทความแนะนำเพิ่มเติม : ไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์

วิธีการโอนรถยนต์
ค่าโอนเท่าไหร่
โอนใช้เอกสารอะไรบ้าง
โอนข้ามจังหวัด
โอนลอย

วิธีการโอนรถยนต์

อ่านต่อ

การโอนรถยนต์เราจะต้องนำรถยนต์ไปยื่นเรื่องติดต่อที่กรมขนส่งทางบก

1.ให้เรายื่นเรื่องติดต่อกับเจ้าหน้าส่วนงานทะเบียนที่กรอกแบบคำขอและรับโอนรถยนต์

2.ยื่นเอกสารที่ส่วนงานทะเบียน และเราต้องนำรถยนต์เข้าตรวจสอบสภาพ

3.หลังจากผ่านขั้นตอนของการชำระเงินธรรมเนียมและจ่ายภาษีรถยนต์

4.หลังจากนั้นเราก็รอใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยทุกขั้นตอน ขั้นตอนในการทำเรื่องปกติจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ค่าโอนรถยนต์ เท่าไหร่

อ่านต่อ


แน่นอนว่าจะต้องมี ค่าธรรมเนียม ในการโอนรถ คำถามที่พบบ่อยมากๆใน pantip ว่า ค่าโอนรถ นั้นเท่าไหร่วันนี้ prakanmart จึงนำ ค่าโอนรถยนต์ 2561 มาให้ด้วย

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมโอน 100 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ 500 บาทต่อราคาประเมินรถทุก 100,000 บาท เช่น หากเจ้าหน้าที่ประเมินราคารถยนต์ที่ 200,000 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ก็จะเท่ากับ 1,000 บาท
 • ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 บาท (หากจะเปลี่ยน)
 • ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100 บาท (กรณีเล่มทะเบียนขาด เก่า หรือ ชำรุด)

โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

อ่านต่อ


เป็นอีกหนึ่งคำถามที่สำคัญในเรื่องของการโอนรถ ที่ชาว pantip พูดถึงกันเป็นประเด็นนั้นคือ หลักฐานการโอนรถ ไม่ว่าจะเป็น เอกสารประกอบการโอนรถยนต์ หรือ การโอนรถมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น

เอกสารในการโอนรถ

 • ภาพถ่ายบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านของผู้โอน และผู้โอน
 • สัญญาซื้อขายรถยนต์ สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ หรือ ใบเสร็จรับเงิน
 • หนังสือการจดทะเบียนรถยนต์

ในกรณีที่เจ้าของรถยนต์เดิมเสียชีวิตให้เรานำใบมรณะของเจ้าของรถยนต์มาด้วย

สำหรับการ โอนรถยนต์ ผู้โอนและผู้รับโอนรถยนต์จะต้องบอกกับนายทะเบียนภายใน 15 วัน รับจากวันที่โอนรถยนต์กันจริง หรือซื้อขายกัน ถ้าไม่บอกนายทะเบียนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียม

ในกรณีที่รถยนต์ยังอยู่ในระยะเวลาการเอาประกันภัยรถยนต์ของกรมธรรม์ ยังไม่หมด ประกันภัยรถยนต์คันนั้นจะยังดำเนินต่อไป หรือคือสามารถใช้คุ้มครองได้ต่อเนื่องจนถึงเวลาวันที่ครบกำหนด วันสิ้นสุดสัญญากรมธรรม์ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของก็ตาม แต่มีเงื่อนไขว่าเจ้าของรถจะต้องแจ้งบริษัทประกันภัยรถยนต์ให้ทราบด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของรถยนต์ บริษัทประกันภัยรถยนต์ จะได้เปลี่ยนชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ให้ถูกต้องตามชื่อผู้ขับขี่ใหม่ ถ้าเราไม่แจ้งผู้ขับขี่เราจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกเอง

เอกสารการโอน มอเตอร์ไซค์

อ่านต่อ

 • ใบโอนลอย
 • ใบมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเก่า เซ็นสำเนาถูกต้องด้วย
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของใหม่ เซ็นสำเนาถูกต้องด้วย
 • เล่มเขียวตัวจริง พร้อมเซ็นในหน้าเจ้าของเดิม

วิธีการโอนรถ มอเตอร์ไซค์

 • ต้องตรวจสภาพรถก่อนด้วยนะครับ ก่อนทำเรื่องโอน
 • ไปยังสำนักงานขนส่งที่เจ้าของรถเดิมทำ
 • ไปหาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่จะจัดการเอกสารให้เรา เสียค่าอากรแสตมป์ 10 บาท แล้วเราจะได้เลขบัตรคิว
 • พอถึงคิวก็ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ พร้อมจ่ายค่าโอน 280 บาท (ราคาอยู่ที่ตอนตรวจสภาพรถ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจะเป็นคนประเมิน)
 • เสร็จสิ้นการโอนรถมอเตอร์ไซค์

การโอนรถมอเตอร์ไซค์ไม่ยุ่งยากเลยครับ เพียงเท่านี้รถก็จะเป็นชื่อของเราแล้ว


โอนรถยนต์ข้ามจังหวัด โอนรถมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัด

อ่านต่อ

 • ให้เราไปที่ขนส่งจังหวัดที่ต้องโอนชื่อไป
 • เตรียมเอกสารให้พร้อม
 • ติดต่อดำเนินเรื่องที่กรมขนส่ง
 • พอเราไปถึงขนส่งอย่างแรกเลยคือเราจะต้องนำรถไปตรวจสภาพก่อนเพื่อประเมินราคา และก็ตรวจหมายเลขตัวเครื่อง หมายเลขตัวถัง
 • หลังจากนั้นเราจะต้องรอประมาณ 3 วัน เพื่อรอเรื่องโอนอีกจังหวัด
 • หลังจากนั้นทำเรื่องโอน จ่ายเงิน รับป้ายใหม่บางทีก็ได้เลย บางทีก็ต้องรอประมาณ 15 วัน
 • ราคาที่จะต้องจ่ายในการโอนรถยนต์ข้ามจังหวัดราคาประเมินรถ 100,000 บาท เท่ากับ  500 บาท
 • ทั้งหมดค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 2000 บาท ทำเรื่อง ตรวจสภาพ และทำเรื่องโอน ประมาณครึ่งวันก็เสร็จแล้วครับ

เอกสารโอนข้ามจังหวัด

อ่านต่อ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน ทั้งของเจ้าของเดิมและเจ้าของใหม่
 • สัญญาซื้อขาย (เห็นบางที่ก็ไม่ต้องใช้ครับ)

การโอนลอย

อ่านต่อ


การโอนลอย คือการที่ผู้ขายรถยนต์นั้นมอบรถยนต์โดยที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนดำเนินการทางทะเบียนที่สำนักงานขนส่ง  จึงไม่ถือว่าเป็นการโอนตามความหมายของราชการ หรือก็คือ ทำการขายรถยนต์ให้รถยนต์แก่ผู้ซื้อ โดย คำขอโอนและรับโอนรถ ทำการลงลายมือชื่อในช่องผู้โอน แต่ว่าไม่ได้กรอกรายละเอียดอะไร แล้วมอบให้ผู้ซื้อไป พร้อมกับเอกสารของผู้ขาย นั้นคือ

 • เล่มทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำนักงานทะเบียนของผู้ขาย
 • หนังสือมอบอำนาจที่ผู้ขายลงลายมือชื่อเอาไว้

โดยไม่ได้กรอกรายละเอียดเอาไว้

ข้อดีของการโอนลอย

 • สะดวกสบายในการซื้อ รถยนต์มือสอง
 • สามารถเปลี่ยนผู้รับผู้โอนได้เสมอ

ผลเสียของการโอนลอย

 • ถ้าบัตรประชาชนของผู้ขายสิ้นอายุ จะเกิดปัญหาในการโอนกับนายทะเบียนกรมการขนส่ง ต้องตามตัวคนขาย และเราจะต้องหาเอกสารใหม่ที่ไม่สิ้นอายุมาให้ได้ ถ้าเกิดผู้ที่เป็นคนขาย หรือ เจ้าของเดิม เสียชีวิต เราก็จะไม่สามารถหาเอกสารใหม่ได้ ผลคือ โอนไม่ได้
 • ในช่วงที่รถยังไม่ไปจดทะเบียนโอนที่สำนักงานขนส่ง ถ้าเกิดคนที่เอาไปขับ เกิด ชนคนแล้วหนี หรือ เอาไปขนยาบ้า ตำรวจก็จะตรวจสอบคดีมาถึงเราว่าใครเป็นเจ้าของรถ ซึ่งในทะเบียนยังมีชื่อคุณอยุ่ เราก็อาจจะโดนไปให้ปากคำหรือตั้งข้อหา ทำให้ยุ่งยาก
 • ถ้าเกิดคนที่เอาไปไม่ได้เคยไปต่อทะเบียนเสียภาษีเลย ทางราชการจะถือว่า คุณเป็นคนค้างภาษีป้ายวงกลม